Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskolans forskning måste vara fri

/

Annons

Janne Lindqvist Grinde

Universitetslektor i retorik, HS-institutionen, Högskolan i Gävle, är inte helt ense med Claes Bäckman och Stefan Klahr om hur högskolans framtid ser ut.

är en ödesfråga av ”oerhörd betydelse” för hela Gävleborgsregionen, skriver Claes Bäckman och Stefan Klahr. Så långt har de rätt. Högskolan är ”en av de viktigaste faktorerna” för att skapa tillväxt – framförallt genom att den fungerar som en ”magnet för begåvade och ambitiösa unga människor”. Det är kanske också sant – låt oss hoppas att det är så.

Andra saker är rentav ännu viktigare: Högskolan kan bidra till att ge invånarna ett antal olika kompetenser: förmåga att värdera och kommunicera komplex information; kännedom om ideologiska och politiska strukturer och utvecklingslinjer; kritiskt tänkande. Därigenom fyller högskolan en demokratisk funktion: att sådana kunskaper görs tillgängliga inte bara för de som har lust och möjlighet att studera på annan ort. Då främjas regionen djupt och långsiktigt.

Jo, risken finns att vissa före detta studenter kan komma att ställa obekväma frågor som inte gynnar näringslivet eller behagar politikerna. Men vissa av dem kan också komma att bidra till den ekonomiska tillväxten – genom innovationer som företagen inte ens visste att de behövde, genom att förbättra en organisation.

Jo, högskolan är av oerhörd betydelse för regionen. Men frågan är hur vi ska behålla eller höja nivån på vår utbildning och forskning. Frågan är särskilt viktig när högskolan ska omorganiseras.

Vilka principer ska styra arbetet? Bäckmans och Klahrs förslag stavas forskningssamverkan med ”företag i regionen eller bolag som vill etablera sig här”, med landsting eller kommunförvaltningar.

Genom att låta dem medverka i forskning och undervisning – så lyder tankegången – så kan vi specialdesigna utbildning och vetenskapliga projekt så de passar dem.

mer oenig med de två författarna. Låt mig upprepa: Högskolan kan främja regionen på olika sätt, bland annat dess ekonomiska tillväxt. Det kan ske genom samverkan.

Men Klahrs och Bäckmans form av samverkan är fel väg att gå. För det första är den inget effektivt sätt att skapa forskning och utbildning som är till nytta för bolag och förvaltningar – tvärtom brukar företag och politiker vara rätt dåliga på att förutse vad som senare ska bli kommersiella succéer.

Ännu viktigare är att studenterna – liksom de skattebetalare som finansierar verksamheten – kan ställa krav på att vår undervisning vilar på den fria forskningens grund. Det vi lär ut får inte styras av vad företag, politiker eller pengarna vill låta oss säga – redan misstanken om det skulle vara förödande. Verklig tillväxt handlar inte bara om ekonomiska vinster. Det händer att vetenskapliga resultat motverkar dem: forskning om global uppvärmning kan slå mot bensinbolagen; ny kunskap om biverkningar kan innebära brakförluster för ett läkemedelsföretag. Därför måste den forskningsmiljö som studenterna möter vara präglad av kritisk granskning och fritt tänkande, som inte på förhand är styrt av olika externa intressen. Allting annat är ett svek mot regionen, medborgarna – och mot företagen.

Dessa ideal är inte föråldrade eller mossiga. Tvärtom utmärktes de gamla universiteten av att kungar, påvar och andra dignitärer styrde forskning och utbildning. Det nya är idealet om att universiteten ska stå fria. Dessa ideal kan inte viftas bort med att de är dyra att finansiera eller svåra att upprätthålla – detsamma skulle ju kunna sägas om vilka ideal som helst, från rättvisa till alla människors lika värde! De är inte heller dåliga för regionen. Tvärtom: De är de enda ideal som kan ligga till grund för en verklig regional tillväxt – ekonomisk och annan. I dag är det möjligt att läsa en mängd utbildningar av mycket hög kvalitet vid Högskolan i Gävle – låt oss se till att det förblir så, även om högskolan omorganiseras. Det finns många skäl att värna de akademiska friheterna, men här i Gävle kan vi särskilt framhålla ett: För regionens skull, dagtinga inte med idealet om vetenskapens och utbildningens frihet.

Universitetslektor i retorik, HS-institutionen, Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons