Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyrköp skulle sänka bostadskostnaden kraftigt

Låt oss utveckla en modell här i Gävle kommun där vi säljer befintliga bostäder från det kommunala bolaget Gavlegårdarna till de boende och vid nybyggnation möjliggörs försäljning av enskilda lägenheter till de boende via hyrköp eller direktköp, skriver Lars Beckman, riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige M och Pekka Seitola, ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige M, egenföretagare

Annons

Ska den som bor i ett flerfamiljshus äga sitt boende eller ska det vara ägt av någon annan? Det har varit den stora politiska konflikten mellan socialister och moderater men nu är det dags att gå vidare sida och sida och tänka på Gävlebornas bästa. Att bo ett helt liv i en hyresrätt ägd av någon annan kan vara en fattigdomsfälla istället för att bo i en ägd bostad där du får del av en värdeuppgång. Alla har inte råd att köpa en lägenhet med en gång och då är den modell som finns för hyrköp i andra länder - och i en del fall även i Sverige ett utmärkt alternativ.

Det Gävle kommun skulle kunna göra är att erbjuda de som bor i det kommunala bolaget Gavlegårdarna hyrköp enligt modell som börjar växa fram i Sverige och har använts under längre tid i Österrike. Boendekostnaden kan sänkas väsentligt för den enskilda hyresgästen och påverkansmöjligheterna för sitt eget boende ökar kraftigt. Gavlegårdarnas uppgift är att tillse tillgång till billigt och bra boende men därmed inte sagt att det bara gäller hyreslägenheter. För att kunna bygga nya bostäder måste Gavlegårdarna också avyttra en del av sitt bestånd. I längden är det en osund ekonomisk hantering att skuldsätta bolaget. Den ekonomiska risken ökar väsentligt och vid en räntehöjning som vi vet kommer i framtiden skulle hyresgästerna påverkas i form av höjda hyror.

Försäljning av lägenheter bör ske till hyresgästerna. Självfallet enbart till de som vill äga sitt eget boende. I äldre fastigheter är det möjligt att bilda bostadsrättsföreningar och sälja lägenheter till de hyresgäster som vill köpa och för de som inte vill eller har möjlighet att köpa fortsätter man att hyra sitt boende i samma fastighet som vanligt.

En enkel uträkning visar att hyrköp skulle sänka bostadskostnaden kraftigt för befintliga hyresgäster i det kommunala bolaget Gavlegårdarna så det borde ligga i allas intresse – inte minst Hyresgästföreningen – att driva på den här modellen. Sannolikt skulle de tappa medlemmar när hyresgäster blir ägare av bostadsrätter men de borde ju trots det vilja jobba för lägre boendekostnader.

Vi har utgått från försäljningspriset per kvadratmeter på de nu aktuella för försäljning lägenheterna och gjort beräkningar där vi kommer fram till att boendekostnaden blir cirka 24 procent lägre och i de fall hyresgästen är tvungen att låna till kontantinsatsen blir boendekostnaden cirka 14 procent lägre. Vid en hyra på 6 000 kr per månad blir boendekostnaden cirka 2 000 kr lägre per månad, och om lån tagits för kontantinsatsen blir boendekostnaden cirka 800 kr lägre per månad. En väsentlig inkomstförstärkning för många.

Möjligheten att påverka sitt boende ökar då medlemmarna i Bostadsrättsföreningen själva utser sin styrelse och på årsstämma bestämmer åtgärder som ska utföras på det egna boendet. Vill den enskilde rusta sin lägenhet är det fullt möjligt och vid en eventuell försäljning erhålls då ett högre pris.

Genom att vara bostadsrättsinnehavare får man också del av en eventuell värdestegring på fastigheten. Denna värdestegring tillfaller hyresvärden vid hyresrätt.

Vid nybyggnation vill vi att Gavlegårdarna ska registrera dessa fastigheter som ägarlägenheter, då kan de hyra ut dem precis som i dag. Möjligheten som uppstår med ägarlägenheter är så kallat hyrköp, det vill säga hyresgästen får en rättighet att köpa sin lägenhet till ett förutbestämt pris.

Att blanda hyresrättslägenheter och ägda lägenheter i samma fastighet minskar med all sannolikhet segregation, vilket alla politiska partier strävar efter men handling är viktigare än ord eller målsättningar.

Bostadsrätter och hyresrätter i samma fastighet kanske en del menar på inte är möjligt, men det finns flera exempel på att det fungerar bland annat i fjällvärlden. Ägarlägenheter som ägs eller hyrs av de boende är fullt möjligt.

Låt oss utveckla en modell här i Gävle kommun där vi säljer befintliga bostäder från det kommunala bolaget Gavlegårdarna till de boende och vid nybyggnation möjliggörs försäljning av enskilda lägenheter till de boende via hyrköp eller direktköp. Modellen tilltalar med all sannolikhet alla partier då vi uppnår sänkta boendekostnader, mer boendeinflytande och valfrihet.

Hyrköpsmodellen gör det möjligt för ungdomar som ännu inte kommit in i bostadskarriären att enklare få bostad och då man kan ta del av värdestegringen på det egna boendet så får man en bättre ekonomisk situation.

Till sist ska vi nämna att vi inte tycker att alla bostäder i allmännyttan ska säljas, vilket några av våra politiska motståndare gör gällande. Gävle kommun behöver allmännyttan för att bland annat bryta ny mark och hantera speciella bostadsbehov som uppstår inom en kommun. Låt oss gå före andra kommuner och vara progressiva 2018 på det bostadspolitiska området!

Lars Beckman, riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige M

Pekka Seitola, ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige M, egenföretagare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons