Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraftens sista suckande andetag

/

Annons

Carl-Ewert Ohlsson (C),

ser ingen framtid för kärnkraften trots regeringens uppgörelse om energipolitiken.

över regeringens energiuppgörelse lagt sig kändes det nödvändigt att försöka förstå innehållet. Läsa igenom överenskommelsen och se vad det faktiskt handlar om.

att ”Centerpartiet sålt sin själ”? Visst har det nu blivit möjligt att bygga om de nu befintliga reaktorerna. Men till vilket pris? Helt utan statlig medfinansiering, och helt upp till ägarna att också ikläda sig de deponikostnader som uppkommer och försäkra sig mot eventuella haverier. En omöjlighet att budgetera för, en omöjlighet att räkna hem!! Något som en av företrädarna för ett av de största elbolagen också konstaterade. Reaktorägarna får ta hela ansvaret för kärnkraftens risker!

Vad är då det stora i denna energiuppgörelse? Givetvis att den så klart slår an takten och vägen för en hållbar klimat- och energipolitik. Ger spelreglerna och ger de tydliga besked att Sverige har det ledande ledarskapet i denna överlevnadsfråga.

Vi måste inse att samhället skall ta sig ut ur beroendet av fossil energi. Framtiden handlar om förnyelsebar och effektivare energianvändning. Tidsschemat är satt till 2020, en mycket kort framförhållning – men möjlig att nå om alla partier tar klimatfrågan på allvar.

här att kärnkraften inte kan utökas, utan starkt begränsas i akt och mening att stödja morgondagens energiproduktion. Vindkraften kommer mycket snabbt att växa fram till att bli så betydelsefull som den borde ha blivit för många år sedan. De snurror som finns i Sverige uppgår möjligen till 650 stycken idag medan de i vart fall är tio gånger flera i lilla Danmark. Vindkraftslinjen har också slagits fast av Gävleborgs tio kommuner som också insett allvaret. Den kartering som gjorts visar att just vårt län har goda förutsättningar att bli ledande i denna sektor.

långsiktiga energipolitiken är en fortsatt, troligen ökade generella ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt, internationell utsläpps-handel och elcertifikat. I uppgörelsen ingår också att de ekonomiska styrmedlen stegvis bör utvecklas och undantagsvis i möjligaste mån begränsas. Det bör innebära att miljöskatter och avgifter även fortsättningsvis kommer att öka. För Gävleborg kommer det också att betyda att torvbrytning skall få ske. Men med hänsyn till natur- och klimatvärden.

energianvändning anslås ett årligt tilläggsanslag utöver vad som nu utgår. Det handlar om 300 miljoner per år under fem år.

oo 50 procent förnyelsebar energi

oo 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn

oo 20 procent effektivare energianvändning

oo 40 procent minskning av utsläppen av växthusgaser

ett samspel mellan olika organ; stat, regioner, kommuner och företag.

Framtiden handlar om förnyelsebar energi som vindkraft, solenergi, rörelseenergi. Men det handlar också om effektiviseringar. Vi har härmed lagt fast ett av de mest ambitiösa klimatmålen i Europa och samtidigt slagit vakt om försörjningen.

Årsunda

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons