Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkurrens gynnar resenärerna

Annons

moderater, om värdet av en konkurrensutsatt järnväg.

Persontrafiken på järnväg öppnas upp för konkurrens i Sverige. Betydelsen av detta kan inte nog understrykas. Resenärernas inflytande i utformningen av framtidens järnväg kommer därmed att stärkas! Deras önskemål hamnar därmed i centrum vid beslut om tidtabeller, kvalitet på vagnarna och i slutändan priset. Med konkurrensen följer inte bara en prispress utan även nya järnvägslinjer och tjänster. Redan nu går det att förutse att det kommer att uppstå nya tjänster som kommer att gagna resenärerna. Nya linjer och fordon är bara några exempel. Ett område som redan avreglerats är godstransporter på järnväg. Effekten av detta är förbättrad effektivitet, ökad kvalitet och privata investeringar i sektorn. Det gamla SJ hade vagnar som inte utnyttjades, ifrågasatt kvalitet och ekonomiska förluster varje år. Liberaliseringen har resulterat i att det nu bedrivs kommersiella godstransporter på järnväg mellan Sverige och andra länder i Europa som exempelvis Tyskland.

2010 öppnas marknaden för gränsöverskridande persontrafik mellan EU:s medlemsländer och med detta öppnas en möjlighet att sälja inrikesresor på internationella linjer. Konkurrenstrycket ökar därmed i Sverige. Genom att avskaffa SJ:s monopol ges alla bolag, oavsett om de är svenska eller utländska, samma möjlighet i konkurrensen om resenärerna. Den rationalisering som SJ genomfört har bland annat inneburit att färre stationer trafikeras på kommersiell grund. Med reformen kan det vara möjligt att återigen bedriva kommersiell trafik på dessa orter, eller starta helt nya linjer. De större linjerna kommer alltid att klara sig, men med reformen skapas även nya möjligheter. När den långväga busstrafiken avreglerades ökade utbudet och i dag finns busslinjer som knyter samman olika delar av landet. Det finns en inbyggd dynamik som gör att entreprenörer upptäcker nya möjligheter på en marknad. Genom att öppna upp marknaden och släppa in kreativa entreprenörer kan utbudet öka trots en begränsad spårkapacitet.

Frågan om tillgång till infrastruktur och möjligheten att köra höghastighetståg i 300-350 km/h är mycket viktigt. Alltsedan Alliansen tillträdde har infrastrukturen prioriterats. Tyvärr tar det tid att ta igen eftersatt underhåll och anlägga ny infrastruktur, men med reformen optimeras användningen av den. De ökade satsningarna kommer också att resultera i en förbättrad kapacitet i nätet. Under Alliansens tid i regeringsställning har mycket hänt och fler åtgärder planeras. Drivkraften är att Sverige skall få ett transportsystem som sätter människan i centrum och skapar goda förutsättningar för tillväxt och företagande i hela landet.

En avreglerad persontrafik på järnväg är ett viktigt steg i detta arbete.

riksdagsledamot

riksdagsledamot, vice ordförande Trafikutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons