Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu måste hårda prioriteringar göras

Sverigedemokraterna i Gävle motsätter sig å det kraftigaste att utvecklingen i vår kommun ska behöva gå lika långt som för Hultsfred innan vi börjar vidta liknande åtgärder, skriver Richard Carlsson, SD, oppositionsråd, Gävle kommun och Roger Hedlund, SD, riksdagsledamot

Annons

Att Sverige är ett land med en invandringspolitik som i princip saknar motstycke i Europa har för väljarna nu blivit känt, inte minst de senaste åren då samhällskollapsen stått för dörren vilket inneburit att övriga partier tvingats erkänna den skada de orsakat under de senaste decennierna. På bara ett par år har samhällsdebatten skiftat från att handla om hur invandringen ska rädda välfärden till hur välfärden ska mäkta med den stora invandringen. Detta är naturligtvis bra, men politiken måste också ta ansvar genom handling och vår uppfattning är därför att Gävle kommun bör ta varje chans vi kan att signalera till riksdag och regering att de måste ändra kurs både mot en mer restriktiv invandringspolitikpolitik och att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för de nyanlända än vad som görs i dag.

Rikets kommuner mäktar inte med att finansiera konsekvenserna av att statens ekonomiska ansvar över nyanländas försörjning och leverne upphör efter endast två år. Att en betydande del av dessa personer inte är självförsörjande efter denna korta tid är allmänt vedertaget. Således skapas en situation där kostnader för välfärdskonsumtionen och de sociala problemen som uppstår med invandringen vältras över på kommunerna vilket i praktiken innebär att all övrig kommunal verksamhet måste vägas mot finansiering av invandringsansvaret som staten har satt i det kommunala knät.

Enligt Gävle kommuns statskontor är det svårbedömt hur stor ekonomisk täckning kommunerna egentligen får i form av statligt stöd för invandringen men migrationsminister Morgan Johansson medgav dock i en intervju i SR P4 2015 att den kan ligga på mellan 30 och 50 procent. En pilotstudie som gjorts av Migrationsverket och SKL visar att det är svårt att räkna ut den merkostnad varje asylsökande drar med sig eftersom kommunerna inte specificerar kostnaderna. Det studien visade var att det rör sig om en klar underfinansiering från staten och att det i slutändan är kommunens skattebetalare som får öppna plånboken.

I den mycket allvarliga ekonomiska situation som Gävle kommun nu står inför med ökat tryck på kärnverksamheten och stora investeringsbehov måste hårda prioriteringar göras. Vi anser att incitamenten för nyinvandrade personer utan självförsörjning att flytta till Gävle kommun snarast måste minskas. För att uppnå detta har vi i vår budget presenterat två tillvägagångssätt. Det första är att liksom Ekerö och Täby kommun (trots den nya tvingande bosättningslagen) säga nej till nya anvisningar av nyanlända. Detta bör även gälla de ensamkommande, inte minst då den statliga ersättningen för dessa nu kraftigt kommer att minskas. Det andra sättet att få till ett mindre tryck på kommunen är att sluta att handlägga nya ärenden av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd till nya nyanlända. Detta förfarande används redan i dag av Hultsfreds kommun vilket förvisso medfört en viss kritik från IVO - men som kommunen försvarat med att man i annat fall kommer tvingas bryta mot andra lagar såsom exempelvis arbetsmiljölagar.

Sverigedemokraterna i Gävle motsätter sig å det kraftigaste att utvecklingen i vår kommun ska behöva gå lika långt som för Hultsfred innan vi börjar vidta liknande åtgärder. Den extraordinära situation vi nu står i tvingar oss också till extraordinära åtgärder. Vår bedömning är att den sammantagna effekten av vår lokala invandringspolitik kommer ge väsentlig påverkan dels när det gäller de direkta kostnaderna för driften i nämnderna samtidigt som den kommer lätta det framtida investeringsbehovet. De rödgröna och Alliansens politik i Gävle har tillsammans bidragit till den situation vi i dag bevittnar. Det är deras politik som nu tvingar kommunen till generella (ofta odefinierade) effektiviseringskrav i nämnderna som riskerar att slå hårt mot både äldre och barn. När dessa effektiviseringar är gjorda och kostnaderna fortsätter att öka mer än intäkterna finns bara ett välfärdsskelett kvar vilket innebär att de styrande partierna kommer behöva höja skatten.

Den stora konfliktlinjen i den kommunala politiken i dag går inte mellan höger- och vänster – den går mellan minskad invandring eller framtida skattehöjning. Inger Källgren Sawela bör därför svara kommuninvånarna på frågan vad hon väljer att prioritera? Hur ska du långsiktigt kunna presentera ett överskott så att våra barn inte ska behöva betala för vår välfärd? Hur ska du kunna hålla skattenivån i kommunen stilla när du samtidigt vägrar minska invandringens kostnader?

Richard Carlsson, SD, oppositionsråd, Gävle kommun

Roger Hedlund, SD, riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons