Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patienten i fokus - inte organisationen

Annons

Roland Ericsson, C, oppositionsråd i Gävle,

om en debattartikel han skrev och frågar vad som hände sedan.

Hur länge ska organisationsfrågan kring när, var hur och av vem rehabiliteringen och stödet till de medicinskt färdigbehandlade, bli praktisk verklighet och inte dra ut på tiden när våra, särskilt äldre vårdbehövande, behöver hjälp nu?

Den 28 maj inlämnade jag en interpellation till kommunfullmäktige i Gävle och till omvårdnadsnämndens ordförande Vivi-Anne Sundqvist med anledning av att det fanns planer på att lägga ner mellanvården på Södertull. Nedläggningen skulle ske den 31 augusti vilket också då skedde.

Några dagar innan, den 27 augusti i kommunfullmäktige, fick jag svar på min undran om denna nedläggning skulle innebära ”sociala kostnader som oro, rädsla, ensamhet för de medicinskt färdigbehandlade” som behöver en tid av rehabilitering innan hemgång.

Jag kunde läsa i svaret att omvårdnadsförvaltningen hade upplevt mellanvården som ett ”framgångsrikt” arbete. Personalen utförde god sjukvård och omvårdnad i detta samverkansprojekt med landstinget. ”De patienter som vårdats på mellanvården var nöjda. Mellanvården skapade trygghet och blev ett uppskattat andningshål efter sjukhusvistelsen”. Frågan var naturlig, varför då lägga ner?

Men vid årsskiftet 2006/07 meddelade primärvården, som bekant att de skulle avsluta sin del i mellanvården. I stället skulle landstinget i stället för, mellanvården, satsa på den geriatriska vården inklusive rehab-platser på Södertull.

Efter detta tog omvårdnadsnämnden beslutet, vid sitt aprilsammanträde, att ”ej fortsätta med 5 korttidsplatser på Södertull” och detta avslutades då som skrivet är den 31 augusti 2007.

Hur är läget i dag i slutet av oktober, 2 månader senare, och hur ser den närmaste tiden ut för de som behöver denna vård?

Utan statistik men som lyssnare och iakttagare kan jag konstatera för det första att Gävle sjukhus haft stora överbeläggningar på sina vårdavdelningar under hösten. Det är fråga om till exempelatt ett antal patienter får ligga i i korridorerna och att upp till 12-15 patienter, som väntar på kommunal omsorg, i vissa fall varit utskrivningsklara i mer än 5 dagar.

Så gott som varje kväll får personal kalkylera att patienter även nästa dag måste beredas plats i korridorer, vilket tar sin tid. Det är fråga om långa väntetider på akutens AVA avdelning för patienter som måste flyttas runt så andra med mer akut och speciellt behov får rätt plats. Detta får till följd att patienter får läggas in på andra kliniker än där de hör hemma.

Detta är nu inte enbart en följd av nedläggningen av mellanvården utan naturligtvis påverkas platssituationen även av nedläggningen av 73:an i Sandviken.

Följderna av dessa nedläggningar av dels mellanvården vid Södertull och vid avdelning 73 i Sandviken visar sig redan bland annat på det sätt jag här beskrivit och det kan nog tyvärr bli än mer tydligt under kommande veckor och månader. Det verkar bli bekymmersamt att klara vårduppdraget.

Min fråga till kommun och landstingsansvariga: Får de som i dag behöver denna mellanvård/rehabilitering sin bästa hjälp i väntan på att organisationsfrågorna och samverkan löses om när, var och av vem denna vård ska bedrivas?

Min fråga till Gävle kommun blir: Har vi också för få korttidsplatser?

Gävle 26 oktober 2007

oppositionsråd

Med hänvisning till min, bifogade, debattartikel den 26oktober 2007,undrar jag, när blir det rätt tid att sätta ”patienten i centrum - inte organisationen” att till exempel återskapa den av alla uppskattade och prisade mellanvården på Södertull och tillräckligt med rehabiliteringsplatser och även se till att det finns ett antal korttidsplatser som räcker till för behoven?

Om detta interpellerade jag i augusti 2007 och skrev ovanstående artikel i Gefle Dagblad.

Nu frågar jag igen ansvariga i kommun och landsting i samverkan i denna fråga när ska något hända?

Detta när vi nu hör om att det inte ”bara” är 12 -15 överbeläggningar på Gävle sjukhus, som hösten 2007, utan nu vissa dagar på nya året 2009 mellan 50-60 överbelagda platser:

När och hur ska detta för många av de drabbade, oftast äldre medborgare, stora problemet lösas med att skapa fram mellanvård/korttidsplatser och rehabilitering som räcker till för behoven? Jag tror och förstår att det är bråttom

oppositionsråd i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons