Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsar på försvarets kärnverksamhet

Försvarsminister Karin Enström (M) svarar på S-riksdagsledamoten Åsa Lindestams debattartikel i måndags:

Annons

För alliansregeringen har det varit viktigt att få ordning och reda i Försvarsmaktens ekonomi. Vårt arbete för sunda finanser har gett resultat. Försvarsmakten har en ekonomi i balans år 2013 och 2014. 
Försvarsanslaget på cirka 40 miljarder kronor årligen ska användas effektivt och ansvarsfullt. Alliansen satsar på försvarets kärnverksamhet genom att öka förbandsanslaget med 460 miljoner. Samarbete med andra länder när det gäller köp av materiel ökar, men behöver fördjupas ännu mer. Ett aktuellt exempel är ett nordiskt samarbete om taktiskt flygtransport. I måndags skrev de nordiska försvarsministrarna under en viljeförklaring att gå vidare med samarbetet. Om vi kan dela kostnaderna med andra länder så får vi ut mer för varje skattekrona.
Den ansvarsfulla ekonomiska politik som regeringen för har gynnat Sverige väl. De offentliga finanserna är bland de starkaste i EU. I regeringens budgetförslag för 2013 ökar vi anslaget till Försvarsmakten, som tillförs ytterligare drygt 2 miljarder kronor de närmaste tio åren.
Vi delar Försvarsmaktens bedömning att en uppgradering av JAS Gripen är nödvändig för att svenskt stridsflyg ska kunna möta framtidens krav. Det är glädjande att även Socialdemokraterna delar bedömningen. Redan i dag avsätter Försvarsmakten medel och utrymme i materielplaneringen för att vidmakthålla en stridsflygförmåga. Kostnaderna för nästa generations JAS Gripen ryms därmed till del i den befintliga budgetramen.
Under kommande tioårsperiod avsätter Försvarsmakten cirka 160 miljarder kronor för materiel. Materielplanen sträcker sig över tio år och är ständigt ämne för förändring. Anskaffningen av JAS Gripen innebär att Försvarsmakten behöver planera om cirka 5 miljarder kommande tioårsperiod, vilket motsvarar cirka 3 procent av 160 miljarder. Socialdemokraternas förslag om att skära ner på anslagen till internationella insatser och föra över medel till materiel riskerar leda till minskade möjligheter för Sverige att bidra till fred och säkerhet. Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet vid internationella insatser runt om i världen. I detta vill Socialdemokraterna skära. Det är inte att ta ansvar.
Inför valet 2010 kom oppositionen överens och gick till val på miljardnedskärningar på försvaret. Idag finns endast splittrade oppositionspartier. Vilka avser Socialdemokraterna samarbeta med när det kommer till utrikes- och säkerhetspolitiken?
Alliansen genomför en stor försvarsreform och vi fortsätter att värna den svenska försvarsförmågan och skattebetalarnas pengar.

Karin Enström (M)
försvarsminister

Cecilia Widegren (M)
Riksdagsledamot Skaraborg och Försvarsberedningens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons