Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så skapar vi morgondagens säkra och motståndskraftiga samhälle

/
  • Vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna som klimatförändringen innebär, skriver Anders Schröder.

Annons

En värld i fred, där det finns hälsosam mat och rent vatten till alla, det är en vision som de flesta delar. Det är också ett mål som är fullt möjligt att nå. Det som behövs är att vi inser hur klimatutmaningen hänger samman med fred och säkerhet, skriver Anders Schröder, MP.

Klimatförändringen är redan här. Torrperioderna blir längre, skyfallen kraftigare och havsnivåerna stiger. Oberäkneliga väderhändelser blir vanligare. Det här får allvarliga följder för människor och egendom. Den fem år långa torkan i Syrien år 2005-2010 var till exempel en viktig anledning till kriget och den flyktingkatastrof vi nu ser.

Insikten om att klimatförändringar innebär ett hot mot fred och säkerhet slår rot hos allt fler. För ett par veckor sedan presenterade USA:s nationella underrättelseråd en rapport som underströk att ett förändrat klimat ökar risken för internationella konflikter och även hotar USA:s nationella säkerhet. Tidigare i år gick Englands centralbank och Världsbanken ut och varnade för omfattande risker för det internationella ekonomiska systemet. World Economic Forum har rankat växthuseffekten som vårt allvarligaste globala hot.

Också här i Sverige påverkas vi av klimatförändringen, även om följderna inte är lika dramatiska. Det finns flera detaljerade scenarier för utvecklingen i Gävleborg.

De pekar bland annat på mer och häftigare regn, översvämningar och ökad urlakning av miljögifter till grundvatten och sjöar, vattenbrist under odlingssäsongen, större risk för skogsbrand, ökad risk för blödande asfalt, solkurvor på räls och problem med signalsystem, samt större spridning av infektionssjukdomar när smittbärare som myggor, knott och fästingar får längre säsong.

Självklart måste klimatutmaningen mötas med minskade utsläpp av växthusgaser, så att den globala uppvärmningen bromsas upp. Därför är det glädjande att EU nyligen beslutat ansluta sig till det globala klimatavtalet. Men vi måste också ta itu med följderna av de förändringar vi redan ser. Vi måste anpassa samhället till de nya förutsättningarna.

Enligt länsstyrelsen i Gävleborg är beredskapen inför ett förändrat klimat generellt låg ute i kommunerna. Många kommuner har inte analyserat hur det påverkar samhällsviktig verksamhet, och rutinerna för samarbete mellan nyckelaktörer är otillräckliga.

Miljöpartiet vill satsa mer pengar på den civila krishanteringen, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha det övergripande ansvaret. Civilförsvarsförbundet bör också få ökade resurser. Även Hemvärnet har en mycket viktig funktion. Det visade sig inte minst vid branden i Västmanland, sommaren 2014. Därför är det viktigt att det finns hemvärnssoldater i hela landet.

För att stoppa kommande klimatförändringar driver Miljöpartiet på i regeringen för en offensiv klimatpolitik. Regeringen lägger nu den största miljö- och klimatbudgeten någonsin i Sverige. Med satsningar på bland annat klimatsmarta städer, förnybar energi och fossilsnåla transporter.

Men utöver detta är det nödvändigt att alla kommuner tar fram planer för hur människor och egendom ska skyddas från de förändringar som redan är här. Så skapar vi morgondagens säkra och motståndskraftiga samhälle.

Anders Schröder, MP

riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons