Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill vi ge skoleleverna en chans

/

Annons

samtliga Folkpartiet Gävle, oroar sig över utvecklingen i Gävles skolor och ger ett förslag till hur man kan förbättra situationen.

Det finns inget viktigare än att få chansen att leva sitt liv på det som man själv vill. Det är oerhört viktigt för individens självkänsla att få göra sina livsval, leva efter traditioner och känna tryggheten i närvaron med sin familj. Det måste få finnas utrymme för individen att forma sig själv till att passa i den tillvaro som vi kallar samhälle.

För att på bästa sätt kunna forma denna tillvaro krävs en ordentlig utbildning som ger alla de baskunskaper som krävs för att skaffa det yrke som individen vill ha. För att ge individen denna möjlighet krävs ett utbildningssystem som är anpassat efter de behov som samhället för närvarande ställer. Men det kräver också baskunskaper hos individen och där är förmågan att kunna behärska språket den centrala utgångspunkten.

Det vi vet om situationen i Gävle i dag är att 136 elever lämnade grundskolan vårterminen 2008 utan att ha behörighet till gymnasiet. Det är också ett faktum att lika många till inte hade fullständiga betyg. Detta är mycket oroväckande då det i dag är nödvändigt att ha en gymnasial utbildning för att få möjligheten att förverkliga sig själv och inte hamna i ett utanförskap, utanför arbetsmarknaden och med begränsade möjligheter.

Vi vet också att skolsystemet i Gävle är uppdelat efter social tillhörighet, vem du är, var du bor och var du kommer ifrån syns väldigt tydligt i elevgrupperna på respektive skola. Det finns klasser som i princip helt saknar invandrare och det finns klasser som i princip bara består av invandrare.

Denna uppdelning slår också igenom i det så kallade resursfördelningssystemet som slår olika och fel i fördelningen av resurser till förskolor och grundskolor. Framförallt ger inte systemet de möjligheter som krävs för att alla elever i Gävle kommuns grundskolor ska nå godkänt betyg i alla ämnen.

För oss som folkpartister finns det inget viktigare än att ge förutsättningarna för alla barn att nå den kunskapsnivå som gör att de kan välja sin framtid själva. Det går inte som folkpartist att acceptera att 136 barn i Gävle kommun år 2008 lämnas utanför fortsatt skolgång eller att vem dina föräldrar är påverkar din skolgång. Det är inte heller acceptabelt att Gävle ligger på 251:a plats bland landets kommuner när lärartätheten mäts eller att barngruppernas storlek hela tiden tillåts öka på förskolorna.

Vi vill därför föreslå följande för att ge alla barn chansen till godkända betyg i årskurs 9. Prioritera framförallt pedagogens tid med eleven. Ge pedagogen mer tid med eleven och gör detta genom att omfördela resurser från den centrala administrationen. Detta innebär mindre barngrupper på förskolan, ökade resurser för att så tidigt som möjligt lära sig räkna, läsa och skriva. Lägg därtill tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar inom grundskolan som garanterar kvalitet på varje elevs skolgång.

Organisera också om systemet med områdeschefer och ge därmed tillbaka beslutandemakten över skolorna till rektorerna.

Vi i Folkpartiet kommer att fortsätta kämpa för att alla barn i Gävle kommun ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Vi kommer heller aldrig att acceptera Socialdemokraternas passiva skolpolitik där målstyrning är lika med att med armarna i kors inte se de problem som finns utanför fönstret.

ordförande för Folkpartiet i Gävle och ledamot i barn- och ungdomsnämnden

ersättare i barn- och ungdomsnämnden, Folkpartiet, Gävle

oppositionsråd, Folkpartiet, Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons