Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samhällsbygget, etiken och Humanisterna

Annons

Sven-Gunnar Hultman,
pastor Pingstkyrkan, Gävle, om Humanisternas syn på ett avkristnat samhälle.
Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen driver sedan år tillbaka en medveten kampanj att samhället ska bli mera sekulärt. De säger nej till etik byggd på religiösa myter. Trots att vi lever i det mest sekulära landet i världen målar Humanisterna gång på gång ut det kristna inflytandet i landet som ett problem.
Den ickereligiösa människan framställs som den lyckliga människan. Är det sant? Nyligen presenterades i undersökning i bland annat Svenska Dagbladet att religiösa människor har mer självdisciplin än icketroende och är därför mer framgångsrika i livet. En professor vd namn Michael McCullough vid universitetet i Miami har gått igenom 80 år av forskning i ämnet. Han har kommit fram till att troende generellt är bättre på att nå långsiktiga mål. De är friskare och lever längre, lyckas bättre i skolan och missbrukar i mindre utsträckning än andra. Han hävdar att det är religionens disciplinerande regler om hur man bör leva sitt liv som ligger bakom detta.
Själv hämtar jag, liksom andra kristna, min inspiration för livet från bibeln. Jag vill hävda att det inte behövs mindre med bibeln idag, utan mer. Varför? Bibelord som; Du skall älska din nästa som dig och allt vad du vill att människor ska göra för dig ska du göra för dem, har format generationer efter generationer av människor till att sträva efter att leva väl emot sin nästa. Bibelberättelser som Jesu liknelse om den barmhärtige samariern har inspirerat människor att hjälpa sin nästa som är i nöd. Samarier och judar var två grannfolk som inte kunde umgås, men Jesus låter en samarier hjälp en rånöverfallen jude och han gör mer än vad han skulle ha behövt göra. Vad händer om en sådan berättelse inte längre får leva i det kollektiva minnet?
Jesu berättelse om den förlorade sonen visar på en Gud som förlåter och upprättar och blir ett exempel på hur vi ska behandla varandra. Sonen bryter emot den sociala ordningen genom att begära ut sitt arv i förskott och sedan förslösar det, men kommer hem i ödmjukhet för att bli en tjänare åt sin pappa. Istället för en utskällning möts han av varma famnen av pappan och det ordnas en festmåltid för honom. Han blir på nytt son i huset.
Humanisterna skriver på sin hemsida: ”Humanismen vill befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, från religiösa skuld- och skamkomplex och tron på gudomliga hot och straff. Istället för religiösa påbud och dogmer vill humanismen främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.”
FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen är goda dokument. Vid en genomläsning av dem slås man av den inspiration som finns ifrån Bibeln. Ex) Artikel 1 och 4 i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna säger; ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. ” ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.”
I Gal 3:28 (bibeln) skriver Paulus; ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Vidare skriver han Filemonbrevet (bibeln), som brukar kallas för slavars frihetsbrev. Där försvarar han en förrymd slav som bestämt sig för att återvända till ägare. Han skriver till slavägaren; ”Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer skall han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen. ”Dessa nästan 2 000 år gamla ord var revolutionerande då och de kom att vara grunden för kristna människors kamp för att befria världen från slaveri.
Det finns en fara i om vi tror att ett samhällsbygge blir bättre om vi befriar den ifrån kristen tro och ifrån kunskap om en etik som är hämtat ifrån bibeln.

Sven-Gunnar Hultman,
pastor Pingstkyrkan, Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons