Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige förbättrar EU:s fiskepolitik

Annons

Eskil Erlandsson, jordbruks- och fiskeriminister, berättar om vad Sverige gör för att få ordning på fisket.

I januari smygstartade det svenska ordförandeskapet i EU. Det första halvåret 2009 är Tjeckiens ordförandeperiod. Men de har bett Sverige vara ordförande för de arbetsgrupper som ansvarar för vissa fiskeförhandlingar med länder utanför EU. Jag är glad att vi fått förtroendet av Tjeckien och det förtroendet måste vi förvalta på bästa sätt.

Det innebär att Sverige ansvarar för fiskeområdet i ett helt år. Det ger oss möjligheter att förstärka den roll Sverige fått som ett föregångsland inom fiskeområdet. På två år har regeringen ställt om den svenska fiskepolitiken på ett sätt som nu gör att vi också har reella möjligheter att påverka den europeiska fiskepolitiken i en hållbar riktning.

Fisken bryr sig inte om nationsgränser och därför finns en gemensamma fiskepolitik inom EU. Tyvärr finns en mycket liten opinion för att minska fisketrycket i övriga EU. När jag förhandlar med de övriga EU-länderna är det därför oerhört viktigt att jag klarar av att övertyga dem om varför kvoterna ska minska, och mitt val av förhandlingsstrategi kan vara skillnaden mellan ökade eller minskade fiskekvoter.

Den förra socialdemokratiska regeringen valde, med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet, att ta mer hänsyn till opinionen på hemmaplan än att värna torsken när de förhandlade i EU. Genom att kräva totalstopp av torskfisket isolerades Sverige i förhandlingarna och övriga länder gjorde upp utan Sverige.

Det ledde bland annat till att EU så sent som 2005 beslutade att höja kvoterna för torsk i Östersjön. Alliansregeringens linje har i stället bidragit till att vi de senaste två åren påverkat så att torskkvoterna sänkts. Minskningen har därmed blivit 25 procent i Östersjön på två år. Nu ser vi en återhämtning och inför 2009 föreslog forskarna för första gången på många år att kvoterna kunde höjas.

Kvoter, det vill säga mängden fisk som får tas i land, är det som dominerar debatten. Samtidigt är det ett trubbigt instrument. Lika viktigt för till exempel torsken är att vi utvecklar redskap och metoder som gör att den inte fångas när man fiskar efter andra arter, som att kvoterna för torsk sänks.

2009 är i det sammanhanget ett viktigt år då nya regler för hur fiskeredskapen får se ut ska bestämmas. Redskapen måste ändras så att fisken som fångas hinner fortplanta sig innan de fångas och att vi använder mer selektiva redskap som bara fångar den fisk vi vill ha.

Jag är mycket nöjd med att vi på bara två år kunnat visa vilken stor betydelse det har att vara aktiv och vilja tillhöra kärnan av EU. Vi har nu återupprättat förtroendet och samarbetet med Kommissionen och våra grannländer inom fiskeområdet. Det har gett resultat i många viktiga beslut för fiskebeståndet.

Viktigast är återhämtningsplaner för torsk i Östersjön och Nordsjön, krafttag mot tjuvfiske i Östersjön liksom återhämtningsplan för ålen. Vi har även slutit ett historiskt avtal med Danmark om att införa torskfiskestopp i vissa områden i Kattegatt.

Det ger mig också trygghet och hopp inför de viktiga diskussioner som nu startar om den framtida fiskepolitiken som skall beslutas 2012. Under den svenska ordförandeskapet 2009 läggs grunden för det beslutet och vi kommer från svensk sida arbeta för en hållbar fiskepolitik. Det betyder att vi i första hand måste ha livskraftiga bestånd av fisk. Det gör i sin tur att vi kan ha lönsamt fiske som förser oss med nyttig mat och levande kustsamhällen.

Jordbruks- och fiskeriminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons