Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta tolkens arbete på allvar

Annons

Hevi Hajo,

tillsammans med ytterligare sju tolkar om de problem som de möter i sitt arbete.

Öppet brev till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Att vara tolk är att jobba inom ett lågstatusyrke, vilket det inte borde vara eftersom tolkens roll är så viktig. I en tolksituation kan en feltolkning ge oanade följder, till exempel vid asylförhör, rättegångar eller besök hos specialister inom sjukvården.

Sedan verksamheten konkurrens utsattes på 90-talet har många oseriösa tolkförmedlingar kommit in på marknaden och detta har påverkat och ofta försämrat tolkarnas situation.

Det är inte bara tolkarna som förlorar på detta utan även de tolkbehövande invandrarna, en svag grupp som inte kan göra sin röst hörd utan tvingas acceptera tolkar med dåliga språk- och realia kunskaper, vilket i sin tur gör att integrationsprocessen försämras och rättssäkerheten äventyras.

Situationen har aldrig varit så kaotisk som den är idag.

Några av problemen är

oo Att det inte finns definierat vem som kan kalla sig tolk

oo Att tolkarnas arbetsvillkor är dåliga (inga anställningar, oklara arbetstider, sjukersättning med mera)

oo Att tolkarnas löner på flera håll i landet har sänkts under de senaste åren, avtal saknas.

oo Att oseriösa förmedlingar struntar i god tolkförmedlingssed, vill bara tjäna pengar på tolkbehövandes bekostnad

oo Att det inte lönar sig för en tolk att utbilda sig eftersom oseriösa förmedlingar inte prioriterar auktoriserade/utbildade tolkar

oo Att upphandlare i kommuner/landsting/stat inte har tillräckliga kunskaper om tolkverksamheten

oo Att det sällan sker en uppföljning efter upphandling av tolktjänster

oo Att de nya A-kassereglerna kommer att tvinga många tolkar att lämna yrket

Förslag till åtgärder.

oo En tillsynsmyndighet måste tillsättas som registrerar och har tillsyn över tolkförmedlingar, jämför t ex att skolverket har tillsyn över friskolor.

oo Myndigheten måste ha befogenheter att t ex kontrollera att de tolkar som förmedlingen uppger att de anlitar också anlitas, många förmedlingar anger namn på t ex auktoriserade tolkar som aldrig utfört uppdrag åt den förmedlingen (till exempel genom att begära in kontrolluppgift från Skatteverket)

oo Myndigheten bör också kontrollera de tolkars kvalitet som anlitas, om Tolk- och översättarinstitutet utbildar tolkar och Kammarkollegiet auktoriserar – varför anlitas inte dessa tolkar?

oo Myndigheten bör ta fram utbildning/råd och riktlinjer för upphandlare av tolktjänster

oo Myndigheten bör ta fram råd och riktlinjer för de som upphandlat tolktjänster om hur en uppföljning ska ske

oo Tolkarnas arbetsmarknad måste ses över, de måste ges värdiga arbetsvillkor och en skälig arbetsmiljö

oo Personer som jobbar inom yrken där man kommer i kontakt med invandrare (t ex poliser, läkare, socialsekreterare) bör i sin utbildning få information om rätten till tolk/hur ett samtal genom tolk går till mm

Med hänvisning till det ovanstående undrar vi om du som ansvarig minister/statsråd vill verka för att ta itu med problemet och upprätta en tillsynsmyndighet? Vill du verka för att få till förändringar i missförhållandena på arbetsmarknaden för tolkar?

Tolk i kurdiska och turkiska

Auktoriserad tolk i ryska

Auktoriserad tolk i arabiska

Tolk i kurdiska och arabiska

Auktoriserad tolk i kurdiska, tolk i arabiska

Tolk i arabiska och assyriska

Tolk i franska

Tolk i kurdiska och persiska

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons