Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tung arbetssituation på Rosengården

Annons

beskriver vad som sker med äldreomsorgen i Sandviken.

Chefredaktören på Gefle Dagblad Christina Delby Vad-Schütt skriver i sin krönika den 20 december om Rosengården. Jag blev glad över att läsa hennes positiva upplevelse av det bemötande och den vård hennes släkting fått under sina sista dagar.

Jag vet att personalen på Rosengården är oerhört duktig, och visar en omsorg och känsla inför sina vårdtagare i sitt arbete.

Det jag är orolig för är, hur länge ska de orka med den arbetsbelastning som de har, genom att de har boende med så skilda omvårdnadsbehov och att dessa blir kvar under så lång tid på Rosengården.

När boendet på Rosengården startades skulle det i första hand vara ett korttidsboende. Landstinget bidrog med fem så kallade HSL-platser för dem som var utskrivningsklara från sjukhuset men antogs behöva en återhämtningsperiod på någon vecka eller mer för att sedan kunna skrivas hem till sitt eget hem. Detta blir också billigare för kommunen än om patienterna måste vara kvar en längre tid på sjukhuset.

Det inrättades också fyra platser för palliativ vård (vård i livets slutskede) för mycket sjuka patienter med stort behov av medicinsk vård och omsorg. Inte minst betydelse har detta för deras anhöriga, som då i lugn och ro kan vara tillsammans med den sjuke och få stöd och hjälp i sin svåra situation.

Resterande platser på boendet skulle vara korttidsplatser för avlastning eller väntan på en plats i ett äldreboende.

Personalen skulle vara utbildad inom vårdyrket och sjuksköterskebemanningen optimal, även nattetid.

Jag blir ledsen och orolig när jag läser brevet till ordföranden för äldreomsorgsnämnden. Personalen har en i dag mycket tung arbetssituation. Hur länge ska de orka? Hur länge ska den situation, som de beskriver i sitt brev med blandningen av svårt sjuka, olika demensdiagnoser och psykiskt sjuka, patienter, som behöver rehabilitering eller har en medicinsk sjukdom, få fortsätta?

Förutom den direkta vården har de också ett medicinskt ansvar, de delar och ger medicin, dokumentation efter varje åtgärd och av patientens tillstånd, kontakt med anhöriga, läkarkontakter, såromläggningar och mycket annat. Jag räknar till cirka femtio övriga arbetsuppgifter!

En annan åtgärd, som aviserats är en utflyttning av de två sjuksköterskorna nattetid. De behöver finnas på plats på Rosengården. Hur kan man ta bort dessa när man har svårt sjuka patienter som kan komma att behöva akutsjukvård omedelbart när det händer något? Då kan man inte vänta på att en sjuksköterska skall komma efter 15 – 30 minuter eller mer. Sjuksköterskan ska finnas där den sjuke finns och kunna ge omedelbar medicinsk vård.

När Skogsgläntan lades ner varnade många tillsammans med mig att det var fel sätt att lösa den ekonomiska krisen inom äldreomsorgen som då rådde. Jag insåg att antalet äldre ökade i allt snabbare takt och att personer med demensdiagnos skulle bli allt fler. I dag har vi fakta: det fattas boendeplatser för de demenssjuka och de platser som nu inrättas kommer inte att räcka. Solbacken (före detta Skogsgläntan) var ett välkommet tillskott men dessa platser har snabbt fyllts.

För att Rosengården åter ska bli den arbetsplats, som det var tänkt från början måste nya vårdplatser inrättas. Den nuvarande regeringen med äldreminister Maria Larsson, kd, i spetsen för dessa frågor har fortfarande pengar kvar att fördela till den kommun som inser behovet av vårdplatser för framför allt de som är demenssjuka. Sandvikens kommun har inte sökt några nya pengar sedan de byggde om Skogsgläntan till Solbacken. Varför?

Snälla ni gör något nu innan den duktiga personal, som vi har inom äldreomsorgen i Sandviken, kroknar på grund av den höga arbetsbelastning de har i dag. Vi har inte råd att låta dem ”gå in i väggen”. Med sina kunskaper och sitt sätt att samarbeta är de en tillgång för Sandvikens kommun. Och om de blir sjukskrivna är jag rädd att det inte finns tillräckligt med vikarier med deras kunskaper att ersätta dem med.

Jag hörde ordföranden för äldreomsorgsnämnden när han gav sitt svar till Riitta-Liisa Björk, m, i kommunfullmäktige i måndags. Jag hade nog förväntat mig ett tydligare svar på hur man tänker lösa den uppkomna situationen, inte minst om hur man tänker när man flyttar ut sjuksköterskorna nattetid.

Jag anser att man inte gör några som helst besparingar genom en sådan åtgärd, tvärtom kan det visa sig bli dyrare för kommunen.

Sandviken

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons