Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våga satsa på förnybar energi

Annons

Lars-Göran Pettersson,

förbundsordförande LRF, om att Sverige nu har möjlighet att ställa om till ett hållbart energisystem.

Regeringen planerar att kalla alla riksdagspartier till överläggningar om den framtida energipolitiken. Det är klokt. Det bäddar för långsiktighet, tydlighet och trygghet för alla oss bönder och andra småföretagare som ser stora utvecklingsmöjligheter på energiområdet och som bidrar till det hållbara samhället. Det bäddar också för att de enorma satsningar som nu görs i svensk kraftproduktion och i elnät, 320 miljarder kronor under en tioårsperiod, kan understödja denna utveckling.

Vi bönder ser med oro på att modet och kanske inte heller kunskapen infunnit sig bland alla politiska ledare när det gäller möjligheterna att bygga ett hållbart energisystem.

Redan idag står den förnybara energin för 43 procent av den totala energianvändningen i Sverige, men alltför ofta framställs den fortfarande som det avvikande och perifera. Nidbilderna kring den förnybara energin är många. Samtidigt växer en insikt om att jorden och skogen är resurser som behöver användas än mer i ett långsiktigt hållbart samhälle, vilket är positivt.

Sverige har nu möjlighet att ställa om till ett hållbart energisystem. Förutsättningarna finns; råvaror och entreprenörer. Vad som saknas är en tydlig och långsiktig politisk ambition som signalerar att det här är områden som är långsiktigt värt att satsa på. För signalen är i dag minst sagt otydlig.

Flera högljudda politiker, opinionsbildare och storföretagsledare verkar vilja backa in i framtiden och lyfter fram gårdagens lösningar som morgondagens. De slår ett slag för att bygga ut kärnkraften, trots att den inte är förnybar.

De talade tidigare om att vi behövde göra oss beroende av rysk gas, i dag är tongångarna andra efter kriget i Georgien.

Bioenergin, som är den största energikällan bland de förnybara, är på god väg att bli dubbelt så stor som kärnkraften. Och potentialen är så mycket större.

Enligt beräkningar kan våra näringar (företag med sin bas inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö) bidra med minst 50 förnybara TWh fram till 2020. Det är dubbelt så mycket som EU föreslår för Sverige i sitt energi- och klimatpaket.

För att understödja denna utveckling krävs tydligt fokus på det förnybara och rätt styrmedel. Det handlar om övergripande energipolitiska styrmedel och om bra småföretagarvillkor; infrastruktur som gör att energikällorna når konsumenten, järnvägsförbindelser och bra vägar. Med ett varmare klimat blir perioden av tjäle att köra på kortare, vilket påverkar möjligheten att få ut råvaror ur skogen.

Världsmarknaden har radikalt förändrats på bara några år. I dag är det inte längre självklart att det du inte själv kan producera finns att köpa till ett rimligt pris. Överskotten av livsmedel är borta och gamla energitillgångar är begränsade. Energikällor som vapen i krig och konflikter har förstärks. Därför finns också ett behov av en ökad självförsörjning, inte av den gamla modellen som inkluderar protektionism. Sverige behöver nyttja sina gröna resurser mer, för både mat och energi. Ett förändrat klimat och goda vattentillgångar kommer att öka förväntningarna på att vi är drivande för det långsiktigt hållbara samhället.

förbundsordförande LRF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons