Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdval i hela Sverige

Annons

Göran Hägglund, kd,

socialminister och partiledare, om hur viktigt det är att du själv får välja vårdplats och vårdgivare.

I Sverige har vi haft en djupt rotad tro på politikers förmåga att veta vad som är bäst för oss. Det har gällt utvecklingen och driften av förskola, skola, sjukvård, äldrevård, brevbärning och hur många smörgåsar vi ska äta om dagen.

Politiken är viktig. Annars skulle jag göra något annat än att vara minister och partiledare. Politiker kan både underlätta och hindra utveckling. Vi kan ge bra eller dåliga förutsättningar för skola, vård och företagande. Vi kan välja att se eller blunda för orättvisor. Det vi gör eller inte gör får konsekvenser. Jag är ansvarig för utvecklingen av sjukvården i landet. Det är en viktig uppgift. För många en fråga om liv eller död. Om livskvalitet. De ramar som regering och riksdag sätter för sjukvården berör människors vardag.

Det är mina kollegor i landstingen som ansvarar för att sjukvården fungerar i praktiken. Att du får rätt vård i rätt tid. Kanske en än mer betydelsefull uppgift än min.

Men är det rimligt att tro att jag och mina kollegor alltid vet vad som är rätt och fel när det gäller dig? Dig som person? Jag tror inte det.

Istället tror jag att sjukvården under årtionden drabbats av politisk självgodhet. Politiker har trott sig veta att allt blir bäst om de får bestämma till vilken läkare just du ska gå. Man har ibland försökt begränsa dina möjligheter att komma i kontakt med vården. Det har inte alltid varit självklart att läkarens mottagning placerats på en plats dit du har lätt att ta dig.

Nu är det dags att göra något åt det. Jag vill flytta makt från styrelsebord till ditt köksbord. Därför kommer regeringen i dag att föreslå att införa Vårdval i hela Sverige.

Vårdval innebär att du kommer att ha laglig rätt att själv få välja till vilken vårdcentral du ska gå. Och landstingen ska inte kunna hindra läkare, sjuksköterskor eller entreprenörer från att öppna mottagningar, där de själva bestämmer öppettider och vilken service de ska ge just dig. Du ska ha rätten att välja vart du vill gå och vilka som därmed ska få bedriva skattesubventionerad sjukvård.

Självklart ska avgiften vara densamma på landstingets vårdcentral som på den som bedrivs i enskild regi.

Många svenskar bor redan i ett landsting som infört eller funderar på att införa vårdval. Det är bra. Tyvärr har utvecklingen mot mer makt till patienten inte varit lika positiv i hela landet. Men med vår nya lagstiftning måste alla landsting ge dig rätten att välja vård.

För att vårdval ska fungera i praktiken krävs förstås att du som patient har kunskap om din rätt att välja och hur valet går till.

Därför ger vi i dag också alla landsting två miljoner var, sammanlagt

42 miljoner, för att de ska ge dig den information du behöver.

När vårdval så småningom är infört i hela landet har det inte bara gett dig mer makt över din vardag och din vård. Förhoppningsvis har köerna till primärvården också blivit kortare och vårdens kvalitet ökat. Det är det som är själva tanken med reformen.

I Stockholm har vårdval nu fungerat i ett år. Inga nya system fungerar perfekt från start, men det ser lovande ut. I ett av Stockholms segregerade områden har vårdcentralen efter vårdvalets införande fått utökade öppettider, inrättat en lättakut och funderar på att öppna en ny mödravård.

Vid en av Stockholms största knytpunkter för kollektivtrafik har det nyligen öppnats en vårdcentral där de har drop-in-tider och öppet fram till klockan 21 på kvällen, också lördagar och söndagar.

Det är sådant vi vill se mer av när vi inför vårdval i hela Sverige.

socialminister och partiledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons