Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför ska vi ha rökfri arbetstid?

Annons

kommunalråd, om kommunen som drivande kraft i folkhälsoarbetet.

Gävle kommun har i sitt folkhälsoprogram prioriterat att arbeta särskilt med fyra av de nationella folkhälsomålen. Ett av dessa är folkhälsomålet ”Ett minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande”.

Kommunen bör vara en samordnare och drivande kraft i det lokala folkhälsarbetet. När det gäller tobak är kommunen även lokal tillsynsmyndighet för flertalet av bestämmelserna i tobakslagen. Det gäller bland annat förbudet mot att sälja tobak till personer under 18 år och butikers marknadsföring av tobak. Det hälsofrämjande arbetet för en minskad tobaksanvändning vänder sig till hela samhället men kommunen har också som arbetsgivare ett särskilt ansvar för sin egen personals hälsa.

I samband med översyn av kommunens policys, vill vi höja ambitionen i vårt arbete med tobaksprevention genom att införa rökfri arbetstid. Vi vill också se över riktlinjer för spel och spelmissbruk. I nuvarande policy kring tobak är målet endast att kommunens lokaler ska vara rökfria.

Det är ungefär 60 kommuner som redan har fattat beslut om att införa rökfri arbetstid och fler är på gång. Samtliga landsting har fattat principbeslut om rökfri arbetstid och även två länsstyrelser. Erfarenheterna av de utvärderingar som gjorts från de som infört rökfri arbetstid är överlag positiva, genom färre rökare och samhällsekonomiska besparingar. Erfarenheterna visar också att det är viktigt att förankra och diskutera innebörden av rökfri arbetstid i organisationen innan det verkställs.

Rökfri arbetstid är en del i folkhälsoarbetet. Ingen kommunanställd ska behöva känna sig pressad eller kontrollerad för att man är rökare. Vi vill uppmuntra och erbjuda stödinsatser för den som vill minska eller sluta röka.

Även om rökning stadigt har gått ner under 20 års tid är tobaksbruk fortfarande en av de enskilt största hälsoriskerna. I Sverige dör årligen närmare 6 500 personer av sin rökning samtidigt samt ytterligare drygt 500 personer dör av passiv rökning. De cirka 500 som dör av andras rökning kan jämföras med ungefär lika många som dör i trafiken.

Samhällskostnaderna för rökning har av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beräknats uppgå till minst 26 miljarder kronor per år. Sveriges kommuner skulle spara omkring två miljarder kronor per år på att hjälpa rökarna i den egna personalen att bli rökfria.

Ytterligare en orsak till att jobba mer preventivt mot tobak är att tobaksanvändning ökar bland ungdomar. I årets CAN-undersökning av tobaksvanor bland ungdomar i årskurs 9 i Gävle ser vi, efter flera års minskat rökande, nu ett trendbrott och en signifikant ökning av andelen som röker. Andelen rökare i årskurs 9 är i dag runt 29 procent. Bland länets gymnasieungdomar i årskurs 2 är 46 procent tobaksanvändare.

Rökfri arbetstid i kommunen är en del i ett mer aktivt arbete för att minska tobaksanvändningen i vårt samhälle.

kommunalråd, Ordförande, Folkhälsorådet Gävle Kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons