Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varje patient ska få en medicinsk bedömning direkt

/

Målet ska vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning samma dag som man vänder sig till primärvården, skriver Hasse Backman, L.

Annons

Liberalerna i riksdagen avsätter 5,25 miljarder kronor i ett primärvårdslyft. Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos namngiven läkare på vårdcentral.

Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna all vård som de kan behöva. På så vis kan vården bli mer effektiv. Dessutom förbättras kontinuiteten för patienterna. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring hälften så många patienter jämfört med en svensk läkare.

Primärvårdslyftet är ett prestationsbaserat omställningsstöd, till de landsting som bygger ut primärvården. Ett primärvårdslyft skulle kunna ge förutsättningar för stärkt primärvård i Gävleborg.

Med stärkt primärvård minskar behovet av sjukhusvård. Primärvården tillhandahåller den vård som ligger oss medborgare närmast och är den första kontakten med hälso- och sjukvården. Det är viktigt att primärvården håller en hög kompetens.

Att primärvården i Gävleborg under så lång tid varit beroende av hyr- och stafettläkare för att bemanna vårdcentralerna är ett av de tydligaste tecknen på att Region Gävleborgs strategiska personalplanering inte fungerar.

Vi i Liberalerna Gävleborg vill uppmuntra primärvården att se över och ändra sina vårdflöden. Det finns möjlighet att studera andra landsting som hittat intressanta modeller för mottagandet av patienter.

Målet ska vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning samma dag som man vänder sig till primärvården. En första bedömning bör göras av en sjuksköterska. Läkarens tid ska användas till uppgifter som kräver hög medicinsk kompetens.

Liberalerna i riksdagen vill inrätta ett stimulansbidrag till de landsting och regioner som låter vårdbiträdena komma tillbaka, arbetar med att renodla yrkesroller och använda rätt kompetens på rätt plats.

Med vårdbiträdena tillbaka i vården får sjuksköterskorna mer tid för att träffa patienter genom att ett antal kringuppgifter läggs på vårdbiträdena. Vi behöver använda rätt kompetens på rätt plats inom vården.

Detta är också ett sätt att höja sjuksköterskornas och undersköterskornas yrkesstatus. Karriärstegen ska vara tydliga. Att återinföra vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens resurser.

Hasse Backman, L

kandidat i regionvalet Gävleborg 2018

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons