Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem ska äga nya Strömvallen?

Annons

Björn Frankson, M,

tittare igenom kommunens räkenskaper och finner att man kan finansiera bygget av nya Strömvallen, eller...

Strömvallen och dess närområde är högaktuellt för en utbyggnad. En intressent har förklarat sig villig att stå för ägandet och finansieringen. Inom investeringen finns, förutom en modern fotbollsarena med plats för 9 000 åskådare, ett hotell och en konferensanläggning med hörsal.

Projektet är högintressant för Gävle. Man får en fotbollsarena som svarar mot internationella krav och en möjlighet att frilägga konserthuset för fler arrangemang då den nya hörsalen kan användas av symfoniorkestern för repetitioner.

Många har ifrågasatt om en placering vid Gavleån mitt i stadens finaste parkområde är lämpligt. Det starkaste argumentet för denna investering tycks vara att ”någon annan betalar”. Men kan det vara så att Gävle kommun slipper betala? Är inte den åsikten väl enkel? Sportarenor, konferenslokaler, konserthus och liknande anläggningar går ofta med underskott och vem får då betala? Självklart kommunen som får höjda krav på hyror eller annat stöd. I värsta fall kanske kommunen måste lämna kapitaltillskott för att undvika konkurs. Har kommunen inte själv råd att genomföra denna investering så ska den därför inte göras!

Men kommunen har råd! Det är endast fråga om att prioritera vad man vill äga och vad man inte behöver äga. Låt oss gå omkring 15 år tillbaka i tiden. Gävle Kommun var illa ute då ekonomin inte var i balans enligt de krav riksdagen ställt på landets kommuner. Anställningstopp och kostnadsbantningar beordrades för alla verksamheter som var skattefinansierade. Men det ansågs bara vara en kortsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen blev att bilda ett kommunalt holdingbolag, Gävle Stadshus AB, som skulle köpa alla kommunala bolag av kommunen. Men holdingbolaget hade inga pengar! Det löstes elegant genom att man fick låna cirka 600 miljoner kronor från kommunen. Gavlegårdarna, Gävle Energi, Brynäs Bygg, Furuviks Parken, flygfältsbolaget blev alla dotterbolag till Gävle Stadshus AB.

Under åren har ytterligare delar av kommunen flyttats över till holdingbolaget. Senast gäller det marken vid hamnen som flyttas över från kommunen till Stadshus dotterbolag Gävle Hamn. Den allmänna uppfattningen är att Gävle Stadshus AB går bra och ger vinster. Hur har det gått sedan starten för 15 år sedan? Kan man se det när man ser på årsredovisningarna från bolaget? Har de 600 miljonerna i startkapital räckt till och har kommunen fått ränta på sina utlånade pengar?

Låt oss undersöka! Om pengarna har räckt kan vi kanske se i den 143 sidor långa kommunplanen för 2009. Där ser vi på sidan 78 att Gävle Stadshus AB gjorde en förlust på 7,8 miljoner kronor år 2007 och 2008 beräknas förlusten bli 26,7 miljoner. Tillfälligheter? Nja, 2009 räknar man med en förlust om 61,9 miljoner.

Hur har då skulderna utvecklat sig under dessa 15 år? År 2007 var de långfristiga skulderna 995 miljoner kronor och de kortfristiga 189 miljoner, tillsammans 1547 miljoner kronor. Så 600 miljoner i lån har i stället för att amorteras vuxit till nästan det tredubbla!

Det kan väl inte vara hela sanningen! Låt oss titta på hela kommunens skulder. Hur har de utvecklats? Det är lite svårt att hitta uppgifterna men på sidan 13 i kommunplanen står det att kommunen har en balanserad styrning och det låter lugnande. Det finns inga siffror där som visar vad man menar med detta, men letar jag vidare finner jag på sidan 21 ett diagram som visar att skuldsättningen per kommuninvånare har stigit från ca 84 till 100 tusen kronor under åren 2006 till 2008. Åren 2010 och 2011 förväntas skulderna öka än mer. Således är kommunen totala skulder idag cirka 9200 miljoner kronor.

Det ser ju då inte så hoppfullt ut för ett förslag att finansiera projektet vid Strömvallen med egna medel. Vi måste nog gräva djupare i siffrorna. På sidan 116 ser jag i en tabell att kommunen räknar med att förmedla lån, det vill säga låna från bank och låna ut till sina bolag inom koncernen, med 202 miljoner för 2008 och ytterligare nästan 1 000 miljoner under de kommande fyra åren. Och det utan att ett projekt vid Strömvallen i egen regi har räknats in! Det blir bara värre och värre! Nu ser det verkligen mörkt ut. Jag vågar inte gräva ytterligare för man vet aldrig vad man hittar. Bäst att någon utifrån får klara finansieringen när kommunen redan behöver låna så mycket pengar för de verksamheter man har. Kostymen är nog redan för stor.

Men vänta – vad består kostymen av? Går det att sy in den över axlarna och runt magen? Och då tänker jag inte på att sälja några hyresfastigheter, skolor eller äldreboenden. Med rätt åtgärder går det bra att egenfinansiera investeringar i hus och anläggningar som används inom de verksamheter där vi betraktar kommunen som ansvarig. Och dit hör ju inte bara skolor och äldreboenden utan också idrottsanläggningar och arenor för konserter.

Så jag tror säkert kommunen själva kan finansiera både en ny fotbollsarena och en utbyggd konferensanläggning, om viljan finns. Vi får väl än en gång hänskjuta frågan om en försäljning av Gävle Energi till Arbetarekommunen!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons