Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill öppna mellanvårdsplatser i Sandviken

Att majoritetspartierna säger nej till detta är för oss i Liberalerna obegripligt då det varje dag ligger patienter i korridorerna på våra sjukhus i Gävleborg, skriver Carina Östansjö och Hasse Backman, Liberalerna.

Annons

Många patienter är för friska för sjukhuset, men för sjuka för att komma hem. Vi i Liberalerna ser därför ett behov av att inrätta fler mellanvårdplatser. I mellanvården kan äldre patienter få mer vård och rehabilitering än vad kommunen erbjuder. Med detta förbättras patientsäkerheten och överbeläggningarna på sjukhusen minskar.

Trots detta har majoritetspartierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet) i region Gävleborg nyligen i regionfullmäktige sagt nej till att starta en ny vårdavdelning med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus med syftet att avlasta Gävle sjukhus.

På Sandvikens sjukhus finns det gott om plats för en avdelning för mellanvårdsplatser eftersom det inte längre bedrivs någon akutsjukvård där.

Att majoritetspartierna säger nej till detta är för oss i Liberalerna obegripligt då det varje dag ligger patienter i korridorerna på våra sjukhus i Gävleborg. Dessa patienter skulle ha det mycket bättre på mellanvårdsplatser. Patienter med större behov skulle på det sättet också få de akutvårdssängar som idag är upptagna av färdigbehandlade patienter.

Sett över en 20-årsperiod har antalet tillgängliga vårdplatser inom svensk hälso- och sjukvård stadigt minskat. Samtidigt som antalet tillgängliga vårdplatser minskat så har antalet överbeläggningar ökat.

De senaste åren har vi sett alltfler överbeläggningar på Sveriges sjukhus, så också i Gävleborg. En överbeläggning innebär att en patient vårdas på en vårdplats som saknar fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Till det stora antalet överbeläggningar tillkommer dessutom många patienter som är inskrivna och vårdas på en annan vårdplats än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Överbeläggningarna på sjukhusen ger upphov till olika brister när en patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller patientens behov. Kvaliteten på vården riskerar att försämra och risken för vårdskador ökar påtagligt. Konstanta överbeläggningar skapar därmed en ineffektiv och patientosäker vård.

De begränsade sjukhusresurserna behövs för andra patienter än de som väntar på utskrivning. Det stora antalet överbeläggningar försvårar för sjukvårdens personal att göra ett bra arbete och innebär en försämrad arbetsmiljö.

Lösningen på problematiken är att använda befintliga vårdplatser på ett mer effektivt sätt. Det handlar om smartare bemanning, men framför allt om snabba och trygga hemgångar. Ingen färdigbehandlad patient ska hållas kvar på en sjukhusavdelning på grund av en ohållbar hemsituation.

Ändå kan en stor del av vårdplatsproblematiken förklaras av att många vårdplatser är belagda med patienter som inte behöver sjukhusets vård, men som av olika anledningar inte kan skrivas ut. Beräkningar visar att cirka fem procent av alla vårdplatser upptas av patienter som inte borde vara där.

Ett sätt att komma tillrätta med detta allvarliga problem inom sjukvården i Gävleborg är att inrätta fler mellanvårsplatser. Vi i liberalerna är därför för att starta en ny vårdavdelning med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus.

Carina Östansjö, L

oppositionsråd region Gävleborg

Hasse Backman, L

kandidat regionvalet Gävleborg 2018

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons