Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktig skolform

Annons

, och ytterligare tre lokala politiker vädjar för en viktigskolform.

Gävle Kommun har många bra grundskolor och friskolornas intåg i kommunen har bidragit till ett rikare utbud av pedagogiska idéer och inriktningar. För de allra flesta elever innebär det att trivseln i skolan och möjligheten att lyckas i studierna har ökat.

Det gäller dock inte alla barn och ungdomar. Många elever, särskilt de med en ADHD-diagnos upplever sin skoldag som förvirrande och tumultartad.

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är ett neurologiskt syndrom som gör det svårt för den unge att koncentrera sig och sovra bland olika intryck. Där av följer en onormal och för omgivningen störande överaktivitet. Att vistas i klassrum med över 30 kamrater och förflytta sig mellan olika lokaler i korridorer fyllda av människor och intryck är nära nog omöjligt. ADHD-barn behöver lugn och ro i en begriplig miljö med personal som är särskilt inriktad på att uppmärksamma deras speciella svårigheter såväl som möjligheter.

Därför är våra resursskolor mycket viktiga genom att de sätter varje enskild elev i centrum. I dessa skolor tar man hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov . Grupperna är mindre och personaltätheten är hög vilket gör att eleverna trivs och orkar med skolan.

I Gävle finns det tre resursskolor: Skeppsskolan i Bomhus, Naturskolan i Hille och Stenebergsgården på Brynäs.

På grund av ett minskat elevantal tvingas nu Barn- och ungdomsnämnden lägga ned en resursskola, för att därmed spara 1,5 miljoner. De 15-18 elever som går där nu kommer förmodligen att integreras i vanliga klasser med allt vad det innebär av stress inför flytten, hög ljudnivå, större elevantal än de varit vana vid och betydligt minskade möjligheter att bli sedda och hjälpta.

”En skola för alla” är en vacker tanke, som ju innebär att varje ung människa ska ha rätt att utvecklas i sin egen takt efter sin egen förmåga.

Det förebyggande arbete på förskolan som majoritetspartierna nu satsar på är ett steg i rätt riktning. I framtiden kanske behovet av resursskolor och andra specialskolor kommer att minska men de barn som idag går i en resursskola måste få stanna kvar i sin skola.

För vår del anser vi att man snarast måste skynda på med besparingar och omprioriteringar i den centrala organisationen för att kunna behålla resursskolorna. Att till exempel överföra administrativ personal med lärar- eller skolledarbakgrund till de olika skolenheterna skulle öka lärartätheten i klasserna. Fler vuxna i skolan är ett länge känt medel att skapa trivsel och ordning. Vårt råd till Barn- och ungdomsförvaltningen är: Lyssna på de barn och föräldrar som är berörda och ta åt Er av deras synpunkter.

Vi vill inte ta på oss ansvaret för de misslyckanden som blir följden av dessa neddragningar. De kostnader i form av minskade chanser att få ett bra liv och svårigheter att anpassa sig i arbetslivet överstiger vida de 1,5 miljoner Barn- och ungdomsförvaltningen tror sig spara idag.

Vi vill satsa på barnen som finns här och nu och ge dem en lugn och trygg skolgång på sina respektive specialskolor.

”Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet”, så står det i Barnkonventionens artikel 3. Låt oss följa den! Låt oss behålla resursskolorna i Gävle kommun!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons