Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den odlingsbara jorden är en grundförutsättning för människans överlevnad

/
  • För Naturskyddsföreningen är den odlingsbara marken en livsviktig grundförutsättning för en uthållig framtid, skriver Per-Olof Erickson. Arkivbild

Annons

Den odlingsbara marken i världen krymper med skrämmande hastighet. Enligt uppgift försvinner varje år 24 miljarder ton odlingbar mark.

Marken försvinner på grund av exploatering för nya bostäder, köpcentra, kommunikationer och asfalterade parkeringsplatser. Sådan mark kan inte återställas utan försvinner för all framtid.

Detta sker samtidigt som jordens befolkning ökar. Jorden vi odlar är i dag livsnödvändig. Utan jord, det vill säga utan mat, faller all mänsklig verksamhet på jorden.

I stället för att fördärva den odlingsbara marken måste vi göra allt för att vårda den. Det gäller framför allt storjordbruken där i dag monokultur, brist på växelbruk och intensiv användning av biocider och handelsgödsel förgiftar och utarmar jordarna. Bristen på organisk substans gör jorden mer eller mindre steril.

Naturens eget sätt att odla är uthålligt och kretsloppsberoende. Djurens avföring och växternas restprodukter bryts ned av jordens mikrorganismer till näringsämnen som sedan tas upp nästa säsong av växterna och sedan överförs till djuren.

Mikroorganismerna och daggmaskar perforerar dessutom marken så att vatten och syre kan transporteras ned till växternas rötter. Den naturliga biologiska mångfalden i naturens eget kretslopp håller också växter och djur i balans. Då behövs inga biocider.

I Gävle kommun har avi endast 0,03 hektar odlingsbar mark per person för att få de livsmedel vi behöver för att överleva. I själva verket behöver vi 0,4 hektar per person för att kunna försörja oss själva. Därför måste vi importera bra mycket livsmedel från övriga Sverige och världen.

Hur länge kan vi hålla på med detta med tanke på klimatkrisen och den osäkra framtid vi går till mötes?

Gävle kommun har jordbruksarrenden för cirka 15 fastigheter. Enligt kommunens miljöstrategiska program från 2013 är målet att senast 2020 ska 95 procent av kommunägd jordbruksmark odlas ekologiskt.

Trots ett otal påstötningar har det varit mycket svårt att få ett klart besked om hur läget ligger till i dag 2017. Det verkar som kommunen inte ens är helt klar med vad som ska räknas som ekologisk odling och vilka fastgheter som i dag odlas ekologiskt.

För Naturskyddsföreningen är den odlingsbara marken en livsviktig grundförutsättning för en uthållig framtid. Den jordförstöring som i dag sker genom exploatering och i det moderna storjordbruket måste snarast upphöra. Annars finns stor risk för att skördarna minskar och mänskligheten drabbas av svältkatastrofer.

Den odlingsbara jorden är en grundförutsättning för den moderna tidens mänskliga överlevnad.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons