Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det jäser bland jägarna!

Annons

Det finns anledning att observera vad som pågår inom älgjaktens område. Under sken av att skapa större valfrihet för jägarna görs nu försök främst från de stora bolagens representanter att genomföra det förslag till älgförvaltning på större områden som förkastades och ledde till att Maria Norrfalk fick i uppdrag att försöka hitta en bättre lösning. Varför inte vänta på hennes utredning?

Bakgrunden sägs vara att nuvarande ordning är tung att administrera och leder till många tvister som skall lösas av förvaltningsdomstolar.

Vad som nu pågår är som sägs från tillskyndarna att ”Frivilligt” bilda ett jättestort älgskötselområde. Inom detta område skall jägarna ”Fritt” få bestämma vilken älgstam de vill ha.

Ett argument som framförs är att Länsstyrelsen vill bli av med besluten om älgtilldelningen till de olika jaktlagen. Har de på allvar sagt detta?

Ett annat är att det sker älgvandringar som innebär att avskjutningen blir snedvriden till skada för skogsbruket.

Säkert ett argument från främst de bolag som vill minska älgstammen. Ett annat är att förvaltningsdomstolarna skulle få färre tvistemål att hantera.

De jaktlag som inte frivilligt ansluter sig skulle få söka licens själva och därmed drabbas av höga kostnader. Vilka kostnader?

Man kan undra vad ”frivilligheten” består av mot bakgrund av dels detta hot,

❑ dels de föreskrifter som interimsstyrelsen gav ut inför 2008 års jakt ”förbjuder”

❑ att skjuta tjurar med tre till fyra taggar på skyttens sida

❑ att jaktlag som fält två älgar i tilldelning så ”skall” en tjur och en ko skjutas

Något stöd för detta finns inte i lagstiftningen. Bryter du mot jaktledarens order kan du avvisas från fortsatt deltagande. Är det någon som inbillar sig att dessa regler inte leder till tvister vid domstolar.

En ”frivillig” organisation kan inte utförda regler som inte har stöd i gällande lagar.

Ett annat exempel på ”frivilligheten” är vad som berättats, att då någon ville diskutera förslaget avbröts denne av en bolagsrepresentant med orden ”så här skall det vara, punkt och slut”.

Nej! Jägare vänta på Maria Norrfalks utredning innan ni går med i denna ”frivilliga” organisation. Vi klarar oss bra med de jaktvårdskretsar vi har till dess.

Jägare med lång erfarenhet av älgjakt i olika former

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons