Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle är än så länge en grön stad, men...

/
  • Dagens ensartade jordbruksmarker ger städernas parker större betydelse för insekternas överlevnad i reproduktionsbara mängder, skriver Ove Lennström.

Annons

Uppväxta under 1950-talet med lupp och kikare runt halsen, studerade somliga ungdomar omgivningarna mellan Testeboåns delta och Gavleåns utlopp i Inre Fjärden. Vi utgjorde en ifrågasatt grupp ungdomar, identifierade med epitet som "naturnissar" eller "naturmuppar".

Anseendet är dock stigande, vilket är omvänt jämfört insekternas numerär. En orsak till den högre statusen är kanske den att insekternas ekosystemtjänster numera uppmärksammas av allmänheten.

Ekonomi utgör bara en delmängd av ekologin, och insekterna påverkar ekonomin genom att förse oss med frukter och grönsaker till skäliga priser. en växande mängd människor kräver större arealer grödor, helst utan konkurrens av ogräs.

Tyvärr är ogräset, eller blommorna, insekternas föda och sprutar vi bort blommorna, för att gynna sädesslagen, blir insekterna utan mat. Dagens ensartade jordbruksmarker ger städernas parker större betydelse för insekternas överlevnad i reproduktionsbara mängder. Därför är naturvetare viktiga i politiken.

Mitt intresse för mångfald i staden inleddes i och med Klockgjutarparken. Via insändare har jag försökt påverka parkernas tillstånd. En diskussion med en ansedd lokal politiker på Länsmuseet 2012 fick mig inse följande:

Ekologisk kunskap är lågprioriterad bland politiker och stadens grönytor är inte förhandlingsbara. För att vara trovärdig gäller att organisera sig i lämpligt forum. Nämnda politiker berättade att Klockgjutarparken är minsann inget att bevara, "där finns bara buskar och ogräs".

Folkpartiet (idag L) var enda parti som helhjärtat ställde upp för parkens bevarande. Inte ens med denna förstärkta motståndskraft gick det att stå emot faktaresistenta politiker understödda av arkitekter och byggmästare vars levebröd är att bygga.

Faktaresistenta politiker är sådana som förträngt tidigare erfarenheter av förtätningar. Arkeologer och ekologer tycks vara bristvara vid förvaltningar eller ha obetydlig påverkan på planeringsprocessen.

Klockgjutarparken var ursprungligen tänkt som hyresbostäder, men förslaget påstods av byggföretagen inte ekonomiskt hållbart, så inom en snar framtid flyttar gentrifikatet (de välsituerade) in.

Om planerade förtätningar fortsätter enligt översiktsplanen, betyder det att fler antal människor erbjuds minskande grönytor. När flertalet av grönytorna eliminerats är det skalförskjutningar som gäller.

Redan har vi presenterats ett förslag på "Gävles Turning Torso" invid Islandsplan. Gävle växer och år 2050 ligger prognosen på 150 000 invånare.

Översiktsplanen förutspår även: "En hållbar utveckling handlar också om att planera för ett föränderligt klimat med ökande vattennivåer och stigande temperaturer".

Trots detta uppenbara hot gentrifieras nu områden invid den gigantiska soptipp vid Testeboåns delta där jag en gång växte upp. Då var det ett industriområde med en aktiv hamn. Stuveriet gav mig värdefulla sommarjobb under ferierna.

I dag är området delvis omvandlat till bostäder och nybyggnation pågår. Medborgarna förutsätter att tilltagna grönområden står i paritet med stenstaden. Grönområden och naturen ger livskvalitet som förankrar människor där de bor och ger en känsla av tillhörighet.

Dessutom behöver människan insekternas ekosystemtjänster, dessa insekter som i sin tur utgör mat åt insektsätande fåglar, vilka vederkvicker flertalet av oss människor.

Gävle är fortfarande en grön stad, och om så ska förbli gäller att allmänhetens röst når fram med förvissningen om, det är aldrig för sent att ge upp.

Ove Lennström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons