Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lissabonfördraget bestämmer nästan allt

Annons

Efter min insändare ”Hur många är demokrater?”, ringde en läsare och bad mig att skriva vad Lissbonfördraget är. Eftersom fördraget är på 350 sidor kan jag givetvis inte redovisa i detalj.

Lissabonfördraget betraktas som EU:s grundlag (kan också benämnas konstitution eller författning). I korthet kan sägas att en grundlag är de formella reglerna för hur en stat ska styras. Till exempel hur lagar ska stiftas, hur val ska hållas och så vidare. Däremot ska den inte innehålla bestämmelser om hur landet ska styras politiskt. Om en grundlag ska anses vara demokratisk ska den ha godkänts av folket i val eller vid en folkomröstning. Portalparagrafen i Sveriges regeringsform (en av våra fyra grundlagar, stadgar att ”All offentlig makt utgår från folket”).

Lissabonfördraget är politiskt och anger till 90 procent vilken ideologi som ska vara styrande i unionen. Av denna anledning kan den heller inte anses vara demokratisk. Endast i några få av staterna i unionen har medborgarna fått folkomrösta om den. I Sverige fick vi inte folkomrösta utan riksdagen tog beslutet över medborgarnas huvuden.

Trots att vi som medborgare inte fått godkänna Lissabonfördraget så stiftas cirka 90 procent av våra lagar i Bryssel. Observera hur man därmed bryter mot portalparagrafen i vår grundlag. Trots att vi går till val vart fjärde år för att välja riksdag som sedan utser regering kan denna påverka lagstiftningen till högst tio procent. Resten beslutar Bryssel med Lissabonfördraget som grund.

Då vi gick med i EU var avsikten att EU skulle bli överstatligt i endast ett fåtal frågor som miljö och gränsöverskridande kriminalitet. Trots detta stiftar nu Bryssel lagar i de flesta frågor. Fördraget tar i strid med vår egen grundlag över så väl svenska lagar som vår grundlag.

Ett av de områden EU driver allra hårdast är den fria rörligheten för kapital, tjänster, varor och individer.

Den innebär inte bara fördelar utan minst lika många nackdelar för respektive stat. Till exempel får inte statliga och kommunala institutioner upphandla lokalt odlade livsmedel utan lämna anbud till odlare inom hela unionen. Detta är ju minst av allt miljöbefrämjande. Från den 1 januari nästa år förbjuder EU oss att kräva avmaskning av hundar och katter som förs in i vårt land. Detta trots att vi fått in den dödliga dvärgmandmasken.

I frågor som fiske, jakt, handel, arbetsrätt etcetera bestämmer EU med över de svenska medborgarnas huvuden. Det finns också inskrivet i fördraget att Sverige måste gå ut i krig om någon annan medlemsstat i unionen hotas. EU hotar i dag den svenska arbets- och kollektivavtalsrätten.

Lissabonfördraget tar i fråga efter fråga över beslutanderätten i en sådan mängd frågor att det inte är någon överdrift att påstå att Sveriges riksdag och regering blivit marionetter åt Bryssel.

Det oförsvarbara är att detta har skett utan att medborgarna givit sitt samtycke. Därför är det inget överdrift att påstå att politikerna avvecklat demokratin och Sveriges ställning som suverän stat.

Olle Ljungbeck

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons