Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitt mål är att vi ska bli ännu bättre

/

Annons

Jag har fått en fråga angående personalpolitiken i Region Gävleborg från signaturen "Riktig förändring kommer underifrån". Det är en viktig fråga som jag gärna besvarar.

Insändare: Regionen ser inte personalen som en tillgång utan som ett problem

De anställda och deras engagemang är den enskilt viktigaste faktorn för att upprätthålla den höga kvaliteten i de välfärdstjänster som Region Gävleborg idag levererar. Just ur detta perspektiv betonar vi socialdemokrater betydelsen av ett fokuserat och ihärdigt arbete för att undanröja arbetsmiljöproblem för de anställda.

Vi menar att våra medarbetares engagemang ökar när de möter tydliga mål, har goda påverkansmöjligheter, möter utveckling och stöd, får uppskattning och belöning.

Arbetet ska alltså ha klart definierade mål där medarbetare uppmuntras att bidra med förbättringar, där de deltar i de viktiga besluten som rör arbetet samt ges uppskattning för sina redan mycket professionella arbetsinsatser.

Detta synsätt ska sedan ligga till grund för hur chefer i alla led planerar och genomför verksamhet. När det på något vis brister – och det gör det naturligtvis ibland i en organisation av regionens storlek – ska åtgärder omedelbart vidtas, vilket också sker.

Hur arbetar vi politiskt för att stödja denna riktning? Under förra mandatperioden genomförde vi flera stora satsningar på löner för sjuksköterskor, vi utökade antalet utbildningsplatser för läkare och satsade ganska betydande på forskning och utveckling.

För den närmaste framtiden gör vi ytterligare insatser. En fortsatt satsning på sjusköterskelöner kommer att ske 2016 för fjärde året i rad. Under 2015 har en ny upphandling avseende ledarskapsutveckling genomförts och under 2016 kommer det finnas ännu större möjligheter och flexibilitet avseende stöd och utvecklig för organisationens chefer. 2016 ska en ny övergripande handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa att upprättas. 

Hur vet vi om alla satsningar som vi gör leder rätt? Det mäts. Utgångspunkten i arbetet är den psykosociala medarbetarenkäten som genomförs vart annat år. Mätningarna visar att regionens medarbetare blir alltmer positivt inställd till sitt arbete. Men mitt mål är att det ska bli ännu bättre! 

Eva Lindberg, S

regionstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons