Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu har man lyckats ta bort medborgarnas talan i kommunen

/
  • Bilden togs i september i fjol då boende längs Staketgatan samlades för att protestera mot planerna på att fälla träd och anlägga busshållplatser.

Annons

I Gävle har man haft chansen att lämna in medborgarförslag, som ska tas upp i fullmäktige för behandling och beslut. I november förra året beslutade fullmäktige om att medborgarförslag inte ska få finnas längre.

Man beslutade också att införa en ny form för inskick av förslag. Detta kallas E-petition. Denna form av E-petition skulle gälla från 1 januari 2018. Men nu finns det ingen sajt att skicka till. Den fungerar inte hos kommunen och blir troligen inte färdig förrän i mars, kanske i april eller troligast september.

Här har det alltså blivit ett vacuum för Gävleborna att skicka in sina idéer. Frågan är vad lagen säger om detta.

Undertecknad har ett ärende på gång med kommunen med fällning av träd på Staketgatan. Ärendet är överklagat till Miljödomstolen och de har nu beslutat att avslå överklagandet.

Jag kommer nu att överklaga till överdomstolen i Svea hovrätt. Men jag har också skickat in ett medborgarförslag om att Gävle kommun måste göra en större utredning om trafiksituationen i Gävle och den enorma trafiken på Staketgatan.

Detta förslag är en del i hela problematiken med trädfällningen och måste behandlas nu, men kommunen har bett mig återkomma med en E-petition då sajten är tillverkad och fungerar. Detta kan kanske bli i april eller september och då har redan samhällsbyggnadskontoret varit på plats med sina motorsågar och massakrerat denna fina 100-åriga trädallé. Så kan man ställa till det hos Gävle kommun för medborgarna.

E-petitionen, om den kommer i bruk, innebär att medborgaren ska kunna skicka in sitt förslag via mejl till någonstans på kommunens hemsida. Där ska den ligga och vänta på att minst 50 Gävlebor ska läsa den och ge sitt OK att den ska tas upp som medborgarförslag i fullmäktige. Hur ska man kunna få ihop 50 personer? Vilka sitter och letar på kommunens hemsida efter E-petitioner?

Det här kommer aldrig att fungera.

Det enda som kommer att fungera är tidningarnas insändarsidor. Det är dit alla får vända sig hädanefter för att framföra sina åsikter om kommunen.

Det här med medborgarförslag och att stoppa dessa, var redan på gång när undertecknad satt i fullmäktige. Det var många i ledande ställning, som såg medborgarförslagen som onödigt avbrott. Nu har man lyckats ta bort medborgarens talan i fullmäktige.

Det är bara att gratulera.

Men mitt medborgarförslag ska inte kommunen komma undan. Jag föreslår:

1. Att en stor trafikutredning görs för hela Gävles gatunät, där man utreder hur trafikgenomströmningen är och hur man bättre anpassar denna till fler genomfarter och inte belastar en enda gata med över 50 procent av genomfartstrafiken. Bland annat bör en ny länk byggas söder om Gävles centrala delar för att betjäna trafiken från E 16 mot Bomhus och Skutskär.

2. Att Miljökontoret på kommunen kontrollerar ljudnivåer och avgasinsläpp och cancer-orsakande ämnens insläpp, från dubbdäck, i lägenheterna.

3. Att kommunen fördelar ut busstrafiken på fler genomfartsgator och inte låter 80 procent av genomfartstrafiken passera Staketgatan.

4. Att kommunen tar på sig kostnaderna för fönster- och dörrbyten i alla lägenheter efter Staketgatan, för att eliminera ljud och damminsläpp. I dag skallrar fönsterrutorna i många lägenheter på grund av all trafik. Det kommer in damm och sot och lägger sig svart på fönsterbrädor, kring fönsterkarmar och i tak. Så eländigt ska man inte behöva bo.

5. Att kommunfullmäktige tar ett beslut om att rekommendera alla Gävlebor, att skona Gävles gator, genom att köra på dubbfria däck. Det är ytterst få dagar på året, som det är snö och is som kräver dubbdäck.

Politiker och tjänstemän i kommunen pratar ofta om bättre miljö, men lever sällan upp till densamma. Och verkligen inte i fallet Staketgatan.

Kenneth Bognesand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons