Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säg nej till licensjakt på varg

/
  • För den biologiska mångfaldens skull bör vargjakten stoppas, menar Swen Söderman.

Annons

Öppet brev till Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet:

Det är befogat att ifrågasätta bedömningen att vargen har gynnsam bevarandestatus, som ligger till grund för länsstyrelsernas förvaltningsplaner och beslut om licensjakt.

Inom forskningen råder oenighet om hur stor vargpopulationen behöver vara för att uppfylla kriteriet för gynnsam bevarandestatus. Det råder samstämmighet om att vargstammen är för liten för att vara genetsikt välmående och att den höga inavelsgraden gör att den inte är långsiktigt livskraftig.

Det behövs invandring från vargstammar österifrån, som blandas med den skandinaviska vargen, för att den ska bli långsiktigt livskraftig. Då måste emellertid renskötselområdet öppnas för varg.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen. Syftet är att rovdjursstammarna ska hållas på nivåer, så att toleransen för dem hos allmänheten ökar, vilket ska få den illegala jakten att minska, för att på sikt upphöra.

Jaktbrotten tenderar emellertid att öka och de utgör i dag ett av vargstammens svåraste hot. Licensjakten riskerar därmed att tillsammans med den illegala jakten försvaga en redan sårbar vargstam. Det är tydligt att ett av licensjaktens viktigaste syften fullständigt har misslyckats.

I stället för att motverka den illegala jakten, så har Länsstyrelsen hamnat i allians med och licensjakten blivit ett vapen i händerna på intressen, med nollvision för rovdjursförekomsten och som, för att nå sina mål, inte skyr illegala, för rovdjuren ofta oerhört plågsamma jaktmetoder.

Hur långt är Länsstyrelserna beredda att kompromissa om nivån på vargstammen, för att tillmötesgå kraven för att den illegala jakten ska upphöra?

I stället för att besluta om licensjakt, som motverkar sitt syfte, bör resurserna till naturbevakningen öka, så att de som begår jaktbrott kan upptäckas i högre grad än idag. Det skulle ge bättre effekt, än licensjakt, på motivationen att begå jaktbrott.

Eftersom det råder oenighet inom forskningen och därför stor osäkerhet om vargen uppfyller kriteriet för gynnsam bevarandestatus, borde försiktighetsprincipen väga tyngre än andra hänsyn, vid beslut om licensjakt. ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”, som Tage Danielsson sa.

För biologisk mångfald, säg nej till licensjakt på varg.

Swen Söderman

FLER INSÄNDARE: …

Smitta på förskolan beror inte på föräldrar utan på lättja

Det finns 600 poliser att tillgå – ge dem 10 000 mer i månaden så kommer de tillbaka

Varför inte sträckmätning mellan fartkameror?

För biologisk mångfald, säg nej till licensjakt på varg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons