Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill att det ska gå rätt till

Annons

Under de senaste åren har B & U varslat lärare vid tre tillfällen. Vi på lokal nivå har till vår hjälp haft med regionala ombudsmän. De har funnits med under vissa förhandlingsmöten och alla detaljer har kontrollerats med dem. Detta för att säkerställa att processen går rätt till enligt de lagar som gäller, i detta fall LAS, Lagen om anställningsskydd.

Vår fackliga utgångspunkt har självklart varit att så få lärare som möjligt ska sägas upp och – om så trots allt blir fallet – att allt har gått rätt till. Som facklig part har vi försökt göra allt som står i vår makt för att påverka arbetsgivaren.

Vi har självklart påtalat den bekymmersamma ålderstruktur som uppstår och den kompetensförlust det innebär att mista så många relativt nyutbildade lärare. Vi har önskat en uthållighet i väntan på de barnkullar som i dag trängs på förskolorna genom att behålla ett antal övertaliga som en form av ökad grundbemanning.

Vi har önskat fortbildningssatsningar och pensionslösningar för rädda kvar lärare med kortare anställningstid. Vi har under de hundratals timmar som varselarbetet har pågått genom åren, krävt och fått insyn i de handlingar som tillslut ligger till grund för arbetsgivarens beslut.

En fråga som har diskuterats livligt under alla varselomgångarna är ”Hur är det möjligt att någon som inte är klar med sin lärarexamen kan få vara kvar när någon som har tagit examen kan bli uppsagd?” Eftersom behörighet har varit en hjärtefråga för oss i Lärarnas Riksförbund kan jag försäkra att detta är något som vi har kontrollerat noga. LAS regler gäller dock lika för alla som har fått en tillsvidareanställning. LR:s inställning i frågan är förstås att personer som inte är klara med sin examen inte ska ges en tillsvidaretjänst. De ska ha en tidsbegränsad anställning enligt skollagen till dess att de är klara.

En annan livligt diskuterad fråga är varför personer som undervisar i ämnen och årskurser som de inte har examen för får vara kvar på dessa tjänster, det vill säga varför arbetsgivaren inte måste omorganisera sin verksamhet innan frågan om uppsägningar avgörs. Detta har vi självklart också diskuterat noga med regionombudsmannen eftersom vi i LR i alla tider har tyckt att arbetsgivarna ska använda oss till det vi har utbildning för. Men även här är vi i sitsen att det inte finns något lagrum att hävda och det finns AD-domar på att arbetsgivaren inte behöver genomföra en omorganisation för att bereda plats för en varslad. Med andra ord:

Vi kan hävda – och det gör vi också – att arbetsgivaren borde agera på ett visst sätt men vi kan inte tvinga dem om inte lagen ger oss den möjligheten.

Om den av regeringen initierade Legitimationsutredningen genomförs, så som förslaget ser ut, kommer helt andra förutsättningar att gälla. Då kan inga tillsvidaretjänster ges utan genomförd lärarexamen och ett godkänt provår.

Frågan om legitimation/auktorisation är något som vi i LR har drivit sedan 1992 – trots hård politisk motvind – så vi hoppas förstås på att det blir en proposition med ett innehåll liknande utredningsförslaget och att ett brett politiskt stöd uppnås så att det inte blir en reform som rivs upp vid ett maktskifte.

Karin Ahlgren,

Ordförande Lärarnas Riksförbund, Gävle

Agneta Forsberg,

Vice ordförande Lärarnas Riksförbund, Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons