Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnaljus i mörkret

/

Annons

Mitt i vintermörkret, finanskris och lågkonjunktur kommer ett ljussken. Nej, inte Lucia utan en bedömning från FN:s barnorganisation Unicef: ”Sverige är bäst i världen på att uppfostra och ta hand om barn”.

Någon tar sig kanske för pannan och undrar om Unicef- människorna blivit galna med tanke på alla de problem med ungdomar som vi har. Nej, Unicefs bild ska vi ta på allvar och försöka försvara för all framtid. Stökiga tonåringar finns över hela världen – och har alltid funnits – men deras liv som präglas av oerfarenhet och vad man kallar omognad kan begränsas genom en bra start i livet. Och det är det Unicef bedömer.

Tio punkter har satts upp och bedömningen sker på en skala 1- 5. Bland annat bedöms antal barn i förskoleverksamhet, andel förskolepersonal med högre utbildning, andelen fattiga barn i landet samt föräldraersättningen.

Sverige uppfyller som enda av de 25 länderna alla kraven och det är någonting vi ska vara oerhört stolta över. Det är annat det än taffliga ansökningar om kulturhuvudstäder. Vi är ett barnland!

Island klarar nio krav följda av Danmark, Finland, Frankrike och Norge som lever upp till åtta krav var. Tre länder – Australien, Irland och Kanada – klarar färre än tre av kraven.

De allra flesta barn i Sverige säger själva att de har det bra och om man jämför internationellt så har vi kommit långt, säger barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg. Men, tillägger han, för de barn i vårt land som far illa är det ingen tröst att andra har det bra. Stödet till föräldrar som inte klarar sin roll ser till exempel väldigt olika ut beroende på var i landet man bor.

Det finns många problem som måste lösas för att svenska barn ska få det bättre.

Det gör det sannerligen men vi kan trösta oss med att färdriktningen är den rätta. Desto viktigare är det att vi koncentrerar oss på dem som inte har det bra och i det fallet måste de myndigheter som har att agera granskas noga; det förekommer alltför många fall där barn utsatts för till exempel övervåld utan att ha fått det skydd de har rätt att få.

Den som ser våld mot barn ska anmäla det och kontrollera att åtgärder vidtas. Det är inte bara en samhällelig plikt utan en mänsklig!

Unicef lyfter särskilt fram barnomsorg och förskola som viktiga verktyg för att mildra de negativa effekterna av dålig hemmiljö. Därför är det av stor vikt att det finns tillräckligt med personal och väl utbildad personal i dessa barnmiljöer.

Och så flera pappor som tar ut all sin pappaledighet?

GD 14 DECEMBER

Mer läsning

Annons