Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barns bästa

Allt för ofta aktualiseras brister i svensk lagstiftning och praxis gällande barns rättigheter.

Annons

De senaste dagarna har Aftonbladet uppmärksammat en rad fall med företrädesvis män som fått vårdnaden, trots att de mördat sina barns mödrar. 

Att samhället inte lever upp till principen om barnets bästa i basala frågor är oacceptabelt. Ingen torde ifrågasätta att barn som mist en förälder genom brott per definition traumatiseras, och behöver professionellt stöd. Ändå tillåts morddömda föräldrar att i egenskap av vårdnadshavare försvåra sina barns liv på kort och lång sikt. Regelverket måste ändras omgående. Utgångspunkten ska rimligen vara att den som döms för mord på sina barns mor eller far per automatik ifrågasätts som vårdnadshavare. Därmed inte sagt att varje enskild gärningsman för all framtid är olämplig som förälder.

Inte bara regler utan även byråkrati fallerar vad gäller principen om barnets bästa. Barnombudsmannen påtalade problemet med långsamma förundersökningar redan för ett år sedan. Utöver att barn behöver effektiva insatser för att kunna fungera som vittnen, kan segdragna processer i värsta fall omintetgöra hela utredningar.

Det är beklagligt att barnperspektivet fortfarande är frånvarande på så många plan, men positivt att rapporteringen fått bred respons. Nu måste justitieministern följa upp med omgående åtgärder.

Liv Landell Major

Mer läsning

Annons