Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gemensam säkerhet

Annons

bör skapa mer av gemensam säkerhet. Förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg, socialdemokrat, lämnade härom dagen en rapport om detta på uppdrag av de nordiska regeringarna. De första officiella reaktionerna, inte bara från utrikesministrar utan också från de svenska socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin var positiva.

Försök till nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete har tidigare misslyckats. Strax före andra världskriget gjordes försök främst för att stärka Finlands position, men det rann ut i sanden och ledde till starka motsättningar i den svenska regeringen. I slutet av 40-talet fanns förslag om ett skandinaviskt försvarsförbund, men det föll på att Sverige inte godtog Norges krav om än nära anknytning västerut, alltså USA och England. För 60 år sedan fick vid ett försvarsmässigt starkt delat Norden med Norge, Danmark och Island i Nato, Sverige ”neutralt” och Finland påtvingat en militär biståndspakt med Sovjet.

Nu är läget ett helt annat. Begreppen ”neutralitet” och ”alliansfrihet” är borta för svensk del. ÖB Håkan Syrén blir snart ordförande i EU:s militärkommitté. Sverige har förband till EU:s förfogande, och svenska enheter uppträder internationellt under befäl av Nato, FN eller EU.

Norden bör samordna beredskap inför naturkatastrofer och stora olyckor. Med pressade försvarsanslag finns ännu större skäl att samarbeta militärt ifråga om materiel, forskning, underhåll, utbildning och övningar. Det gäller inte minst Nordkalotten med dess speciella miljö och klimat.

Stoltenberg vill ha starkare samarbete ifråga om internationella insatser, civila och militära. Gemensamma ambassader skulle garantera Norden diplomatisk närvaro i fler länder, den svensk-norska konsulatkonflikten är ju numera över hundra år gammal.

en gemensam havsövervakning, på sikt också ett eget satellitsystem för nordiskt territorium. Sedan USA för ett par år sedan upphörde med fredstida basering av jaktflyg på Island svarar norskt flyg för övervakning av Islands luftrum. Stoltenberg menar att också Sverige och Finland bör bistå Island med detta.

De nordiska länderna bör utfärda en solidaritetsförklaring, alltså att man lovar att bistå den som utsätts för påtryckning, kränkning, sabotage eller anfall. En motsvarighet till det skydd Danmark, Island har genom Nato. Sverige och Finland var ett tag inne på att ha ett undantag från solidariteten inom EU, alltså åtnjuta andras solidaritet men inte själva förplikta sig bistå andra.

Men solidaritet måste vara ömsesidig, och numera är den officiella svenska doktrinen i EU att Sverige står upp för andra i EU och förväntar sig att de bistår om Sverige behöver hjälp. Sverige delar halvö med Norge och solidariteten med det landet bör inte kännas mindre än med länder som Rumänien eller Portugal. Att Norge ingår i Nato är inget skäl emot, och där finns ju också EU:s 27 stater utom fyra. I Norden finns en stark känsla av gemenskap, varför säkerhetspolitiskt samarbete rimligen bör få ett starkt folkligt gensvar.

GD 15 FEBRUARI 2009

Mer läsning

Annons