Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gröna bilar räddningen

/

Annons

Alla regeringar som ser landets viktigaste industrier skaka i en kris måste agera. Det gör nu också den svenska alliansregeringen inför risken att Volvo och Saab inte ska klara av det hot de står inför, nämligen nedläggning i en eller annan form.

Stödpaketet på sammantaget 28 miljarder kronor som näringsminister Maud Olofsson och finansminister Anders Borg presenterade i går har försetts med tillfredsställande villkor. Det handlar inte om subventioner för den löpande verksamheten inom fordonsindustrin, för kreditgarantin krävs att företagen har säkerheter och påvisar marknadsmässiga motiv för satsningar, och staten går inte in som ägare. Ägarfrågan är naturligtvis mot bakgrund av den senaste tidens debatt viktigt.

Självfallet är dock satsningen om tre miljarder kronor på forskning och utveckling som ska ske i ett särskilt aktiebolag en form av subventioner.

De 20 miljonerna som utlovas som kreditgarantier till företag i fordonsklustret har koppling till EU:s ansträngningar att dämpa effekterna av finanskrisen. Krediterna ges av Europeiska investeringsbanken (EIB) mot statliga garantier i varje medlemsland. Det uttalade syftet med satsningen på lånegarantier är att fordonsindustrin snabbt måste ta fram en omställning till miljövänligare produktion, en grön omställning, således.

Hur de här pengarna kommer att hanteras och vilka effekter de får är för tidigt att uttala sig om men det torde stå klart att satsningen inte påverkar redan lagda varsel och förmodligen inte heller de ytterligare nedskärningar som kan bli nödvändiga.

Den internationella bilindustrin är inne i snabb strukturomvandling beroende dels på den fallande konjunkturen, dels på marknadens krav på miljömässigt bättre bilar. På marknaden för tunga fordon är läget bättre för de svenska tillverkarna än för personbilstillverkarna. För de tunga fordonen är det främst finanssvårigheterna, den marknadsmässiga kreditgivningen, som är problemet.

Anders Borg har understrukit att staten noga kommer att kontrollera vad stödpengarna går till och att det inte får bli något slöseri med skattebetalarnas pengar. Regeringen bevisar genom satsningen på bildindustrin att man konsekvent tänker fortsätta att föra en tydlig linje med fokus på arbete och forskning.

EU-kommissionären Margot Wallström har gett en annan aspekt på bilindustrin och det stöd som alla där nu kräver. De högsta cheferna i världens pressade biljättar bör avgå, och det gäller också de svenska cheferna säger hon. Det vi ser i dag är ju hur bilindustrin inte förmått göra nödvändiga miljöanpassningar och därför slår krisen extra hårt.

Cheferna har misslyckats radikalt och bör avgå, anser hon och menar vidare att om man accepterar att pumpa in så mycket pengar och samtidigt låter samma gubbs sitta kvar så är någonting fel.

Ett statligt engagemang för att ge fordonsindustrin en marknadsmässig chans är inte orimligt men det bör kunna kombineras med skarpa åtgärder mot dem som inget sett, inget förstått och inget gjort – annat än att arrogant driva den svenska bilindustrin mot katastrof. Den forskning och teknikutveckling som staten nu tar hand om borde bilindustrin ha klarat själv tidigare.

GD 12 DECEMBER 2008

Mer läsning

Annons