Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Halvmesyr, Billström

/

Migrationsminister Tobias Billström, m, har skådat ljuset. Ett av de mest bisarra inslagen i utlänningslagen ska nu ändras. Det handlar om människor som bildar familj och får barn. Därmed får den, som inte fått asyl, automatiskt uppehållstillstånd, eftersom barnet, som ju fötts i Sverige, automatiskt är svensk medborgare.

Annons

Nu kommer det stolliga. Trots detta måste den asylsökande resa tillbaks till hemlandet för att söka asyl. Det innebär att en mamma kan tvingas vara ifrån sitt barn i ett halvår, i svåra fall ett och ett halvt år... Grundregeln är nämligen att den som söker uppehållstillstånd måste göra det i sitt hemland. Skälen är dels att systemet är internationell praxis, dels att det anses vara ett viktigt led för att upprätthålla en reglerad invandring.

Så utomordentligt idiotiskt! Och inte bara det. Regeln innebär per automatik att Sverige bryter mot FN:s barnkonvention. Varje gång en mamma, eller för den delen en pappa, tvingas att skiljas från sitt barn.

Barnkonventionens artikel 9 säger nämligen att ”Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa”.

I klartext betyder det att bara om föräldrarna misshandlar eller på annat sätt skadar barnet kan det skiljas från sina föräldrar. Det kan bara ske efter att en domstol har behandlat ärendet. Men tolkningen av regelverket har hittills varit mycket strikt.

Migrationsministern har fått utstå hård kritik, inte minst från Migrationsverket och sina egna partikamrater, men ståndaktigt hävdat att han vill invänta en statlig utvärderingsutredning, som skulle slå fast om det var praxis eller lagen som måste ändras.

Nu blir utredningen försenad och Billström har lagt det som inte hinner göras i tid i en ”snabbfil” på justitiedepartementet. Ministern vill dock inte medge att han backar i frågan. Han säger sig nämligen inte ha haft någon ståndpunkt alls...

Men en halvmesyr lyckas han dock prestera. Lagändringen gäller nämligen bara asylsökande som fått barn med en svensk medborgare. Det räcker inte att enbart ha en svensk partner.

Vad är det som är så svårt med denna migrationspolitik? Vad är det som är så svårt med att se familjer som familjer, alldeles oavsett om man är gifta eller sambor, föräldrar eller barnlösa?

Billström förklarar att han värnar barnen. Vuxna som tvingas skiljas åt är någonting helt annat. En synnerligen torftig människosyn. Med tanke på det behov av invandrad arbetskraft som vi inom kort kommer att ha verkar det dessutom direkt dumt att hålla på och laborera med paragraferna på ett sätt som inte leder till annat än mer byråkrati.

Den borgerliga regeringen har en gyllene chans att skapa en migrationspolitik som är empatisk, som respekterar människovärdet och som är generös. Hittills har vi inte sett några ansträngningar i den vägen.

Förmodligen får vi nöja oss med att migrationsministern värnar barnens rätt. Det är väl vackert så...

GD 21 DECEMBER 2008

Mer läsning

Annons