Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöanpassad politik...

/

Annons

Rejält höjda skatter på koldioxid och diesel ska bidra till att kraftigt sänka Sveriges utsläpp av växthusgaser och ge Sverige en tätposition i Europa. I vart fall hoppas den borgerliga alliansregeringen det med den kommande klimatpropositionen.
Till den ändan måste fordonsparken miljöanpassas. För att skynda på den utvecklingen föreslår man att köpare av nya miljöbilar slipper fordonsskatt de första fem åren. Dagens definition av miljöbilen gäller, vilket innebär att bilar som drivs på förnyelsebara bränslen och el, samt bensin- och dieseldrivna personbilar som släpper ut mindre än 120 gram koldioxid per kilometer befrias från fordonsskatt.
Detta gäller också bilar som köps av företag, så kallade tjänste- eller förmånsbilar. Det är nytt och dessutom klokt eftersom en stor del av nybilsförsäljningen är just företagsförsäljning.
Ägare till bilar som inte klarar definitionen för miljöbilar, det vill säga den överväldigande majoriteten av den svenska bilparken får räkna med höjd fordonsskatt. Den del som baseras på utsläppet av koldioxid höjs från 15 kronor till 20 kronor per utsläppt gram utöver 120, som ju är miljöbilsnormen.
Men genom några skattetekniska ingrepp blir effekten faktiskt den att fordonsskatten för dieselbilar i stället sänks. Ägarna till bensindrivna, icke miljöklassade bilar, får ta notan...
Regeringen vill också höja energiskatten på diesel i två steg med sammanlagt 40 öre per liter. 20 öre den 1 januari 2011 och ytterligare 20 öre den 1 januari 2013.
Där kompenseras också den tunga trafiken för den dyrare dieseln genom sänkt fordonsskatt för tunga lastbilar och bussar. På samma sätt vill man också kompensera företag och hushåll för framtida skattehöjningar på energi- och miljöområdet. Ännu oklart hur, dock...
En variant av grön skatteväxling, alltså. Men också åtgärder som någorlunda står i proportion till de 0,2 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser som Sverige står för. Det är ju faktiskt så att under perioden 1999–2007 har de svenska utsläppen legat under 1990 års nivå med i genomsnitt 4,9 procent. Sveriges utsläpp av växthusgaser är dessutom bland de lägsta i OECD-länderna räknar per invånare.
Men regeringens klimatproposition möts också av hård kritrik. Argast är bönderna som via Lantbrukarnas riksförbund, LRF, låter meddela att detta är en skattechock som kommer att slå ut stora delar av det svenska jordbruket. "En krigsförklaring mot oss. En provokation", säger Lars-Göran Petterson, förbundsordförande i LRF.
När nästan alla grupper i samhället som drabbas av höjda energi- och miljöskatter kompenseras så är det dock svårt att förstå varför skogs- och jordbruksnäringarna ska ställas utanför.
GD 11 MARS 2009

Mer läsning

Annons