Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya tag i missbrukarvården

/

En händelse som ser ut som en tanke. Samtidigt som länsstyrelsens allvarliga kritik mot socialtjänsten för ett illa skött fall med en missbrukare når offentligheten kommer beskedet att landstinget och länets kommuner, också Gävle, går in i ett nytt samarbete som ska leda till en bättre missbruksvård.

Annons

För Gävles del är det angeläget. Socialtjänsten har nedrustat missbruksvården. Man har till exempel avskaffat fältassistenterna. Det gjordes för några år sedan. Orsaken var, givetvis, att det saknades pengar...

Följden har blivit att socialtjänsten har dålig kontroll, eller ingen alls, över hur många hemlösa det finns i Gävle. Utan fältassistenter får socialtjänsten heller inte någon vidare heltäckande bild av missbruksläget i kommunen.

Det nya samarbetet för bättre missbruksvård har initierats av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och har redan införts i sju län, bland andra Dalarna och Uppsala. I paketet ingår ekonomiskt stöd från SKL till projektledare och kompetensstödjare, som ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Målet är att de som behöver hjälp mot missbruk och beroende ska få mer kvalificerad hjälp, lättare att få hjälp och ett bättre bemötande när man söker hjälp. Allt detta fanns, och fungerade utmärkt, i Gävle Beroendecenter, GBC, som slogs sönder därför att det fattades tio miljoner kronor.

Det är ju dock inte så att det fattas pengar i Gävle kommun...

Men nu alltså nya tag i samarbete med landstinget. Projektet kallas Kunskap till praktik och SKL menar att det förutsätter att kommunen och landstinget utvecklar en tydlig rollfördelning och samordnar arbetet. Det krävs också att samtliga inblandade noga sätter sig in i socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och andra aktuella kunskaper.

Med åter till länsstyrelsens kritik mot socialtjänsten. Det handlar om en man i 30-årsåldern, heroinmissbrukare under minst tolv års tid. Han hade vårdats på ett hem för vård av missbrukare, LVM-hem, och ville sedan komma till ett annat hem som har metadonbehandling. Han stöddes av personalen i det första hemmet, men socialtjänsten avslog hans ansökan.

En månad senare upphävde länsrätten socialnämndens beslut och mannen fick rätt att åka till det önskade behandlingshemmet. Länsstyrelsen konstaterar att socialnämnden har ett ”ovillkorligt ansvar” för att mannen får den hjälp han behöver samt att nämnden utsatt honom för en ”påtagligt förhöjd risk att dö”.

Missbrukare är också människor och måste, ovillkorligen, behandlas som vilka hjälpsökande som helst, med respekt och empati och, inte minst, kompetent vård.

Allt detta fanns i Gävle Beroendecenter...

GD 20 DECEMBER 2008

Mer läsning

Annons