Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionrådet svarar om X-trafikhaveriet: Vi måste överväga att köpa nya tåg

Lilian Sjölund får nu svar från Jan Lahenkorva (S), regionråd och vice ordförande i hållbarhetsnämnden.

Annons
Jan Lahenkorva (S) svarar om X-trafiks tåghaveri. Foto: Helahälsingland.se

Under den senaste tiden har jag haft kontakt med många av tågtrafikens passagerare (och andra vanliga skattebetalare som inte använder kollektivtrafiken). Dom är besvikna och otrygga. Besvikna på att ett X-tåg ställts in; besvikna på att vänta på en ersättningsbuss som aldrig kom. För någon vecka sedan blev jag själv stående närmare 25 minuter i Holmsveden i 15 graders kyla väntande på en ersättningsbuss.

Läs också ledarkrönikan: Sluta snacka och köp tåg som klarar en älgkrock

Även om en del har viss förståelse för att tuff väderlek kan ställa till det och att andra oförutsedda incidenter plötsligt kan inträffa, menar de flesta jag pratar med ändå att X-trafik måste ha en bättre beredskap för att klara dagar och nätter då solen inte lyser, snön faller eller isen slår till mot spår och växlar. Och givetvis har dom rätt.

Situationen i den regionala kollektivtrafiken är just nu oacceptabel. Kollektivtrafiken och X-tågen är en samhällsbärande verksamhet i Gävleborg och måste därför fungera även – eller snarare: särskilt – när väderförhållandena är svåra. Särskilt då måste alla arbets- och studiependlare kunna lita på att tågen går; särskilt då ska patienten på väg till ett läkarbesök med trygghet kunna planera sin resa med X-trafik. Det är ju därför vi använder gemensamma skattemedel och tar ut avgifter.

Så långt förväntansbilden, som vi nog alla delar. Hur hamnade X-trafik i detta läge? Den för närvarande aktuella situationen beror på att X-trafik har för få tågset, vilket i sin tur medför att man blir alltför känslig när svårt väder sammanfaller med reparationer. När (vilt-)olyckor därtill inträffar, som just nu är fallet, blir läget akut. Och lösningen?

X-trafik behöver tåg som fungerar i snö och i iskyla. X-trafik behöver också reservtåg som kan sättas in vid planerade/ordinarie reparationer eller när tåg går sönder, som vid tex olyckor som inte kan förutses, vilket ligger i sakens natur. En viss överkapacitet på tillgängliga tågset minimerar risken för driftstopp. Hur stor kapacitet X-trafik kan hålla sig med, är en avvägning som måste ställas mot andra angelägna skattefinansierade investeringar och välfärdsåtaganden inom Region Gävleborg. Min bedömning är ändå att kapaciteten måste öka. Följande politiska åtgärder ska därför vidtas.

För att öka kapaciteten har regionfullmäktige redan beslutat att ingå hyres- och borgensavtal om 1 st 3-vagnars och 3 st 2-vagnars sk Reginatåg från Uppsalatrafiken. Det är ett första steg, som förhoppningsvis realiseras snarast. Därutöver dammsuger X-trafik hela Sverige på lediga tåg som kan hyras in med kort varsel för att fungera som reservtåg. Det är förvisso tåg av äldre modell men likväl ett betydligt bättre alternativ än ersättningsbussar.

Utöver dessa redan vidtagna politiska åtgärder har X-trafik fått i uppdrag att undersöka möjligheten att faktiskt investera i helt nya, toppmoderna regionaltåg. Kostnaden för länets skattebetalare blir i detta fall naturligtvis högre och föremål för politiska prioriteringar. Men i det pressade läge som nu vidlåter länets arbets- och studiependlare, är det ett alternativ som på allvar måste övervägas.

 Jan Lahenkorva (S), regionråd och vice ordf. i hållbarhetsnämnden

Mer läsning

Annons