Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Överge partilinjen,företräd länets intressen

Micael Melander, utbildningsledare på Högskolan i Gävle, svarar Hans Backman och Lars Beckman

Ett grundantagande som Backmans och Beckmans argumentation vilar på verkar vara att allt är bättre vid Uppsala Universitet – per definition. Detta är ett felaktigt antagande. Att universitet per definition skulle ha högre kvalitet håller inte, då både högskolor och universitet får sina examensrätter prövade på samma villkor. HiG samarbetar dessutom redan idag med ett flertal andra lärosäten – däribland Uppsala – vilket ömsesidigt bidrar till kvalitetsutvecklingen vid alla inblandade lärosäten.

Det är viktigt att känna till att nätverkande – nationellt och internationellt – har lång tradition och djup förankring inom den akademiska världen och därför inte är beroende av administrativa konstruktioner. Detta nätverksbyggande drivs till övervägande del av helt andra intressen och processer än de populärpolitiska som just nu förespråkar samgåenden mellan lärosäten.

Ett annat antagande som ligger till grund för Backmans och Beckmans argumentation är att en fusion på något sätt skulle stärka Gävle som utbildningsstad. Detta är med allra största sannolikhet ett felslut. Debattörerna mörkar den mest troliga konsekvensen av ett samgående mellan HiG och UU, nämligen att ett campus Gävle under Uppsala Universitet inte skulle få ett bredare eller starkare utbildningsutbud än vad HiG har idag. Länsinnevånarnas tillgång till Uppsala Universitets utbildningar skulle förbli oförändrad, medan tillgången till flera av de utbildningar som idag erbjuds i Gävle skulle försvinna.

Den kategori studenter som skulle bli de stora förlorarna vid en lärosätessammanslagning är de som måste kombinera studier med arbete; de som är bundna till orten genom sin familj och de som på grund av svag utbildningstradition inte söker sig till de stora universitet som med sin historiska tyngd signalerar en social och kulturell tradition som det inte är självklart för alla att identifiera sig med.

Det är i detta, menar jag, som vi hittar kärnan i den rådande utbildningspolitiska debatten. Alla politiker – oavsett partifärg – vill höja utbildningsnivån i Sverige, men man vill göra det på olika sätt. Partier i röda nyanser brukar vilja höja nivån genom att så många som möjligt ska få goda möjligheter att studera till den nivå som passar deras ambitioner, helst på högskolenivå. Partier i blå nyanser brukar istället vilja höja spetsen och på så sätt göra Sverige som utbildningsnation mer internationellt konkurrenskraftigt.

Det är inte min uppgift att välja mellan dessa ideologiska huvudspår, men jag kan lätt konstatera att för ett län med rikets lägsta utbildningsnivå så missgynnas länet som helhet uppenbart av spetsideologin.

Den ideologiska diskurs, i vilken samgåenden mellan större universitet och mindre/medelstora högskolor är en viktig del, förutsätts att alla som önskar en akademisk utbildning ska kunna flytta dit där utbildningen finns och för ett län utan lärosäte innebär det ofrånkomligen utflyttning. För den enskilde innebär det försämrad tillgång till utbildning om man har oturen att födas för långt ifrån ett universitet.

Det är viktigt i denna brytningstid att länets riksdagsledamöter i första hand sätter sig in i och företräder länets intressen, framför den nationella partilinjen. Skulle det sedan visa sig att det ligger i länets och länsmedborgarnas intresse att Högskolan i Gävle uppgår i ett universitet, är det naturligtvis det riksdagsledamöterna ska verka för. Men Hans Backmans och Lars Beckmans debattartikel vittnar inte om att någon sådan analys blivit gjord, utan uttrycker snarast ett okritiskt stöd för de egna partiernas nationella utbildningspolitik. För mig som länsmedborgare känns det oroande.

Micael Melander

Utbildningsledare, Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel