Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Resurser krävs för att nå miljömål

GÄVLEBORGFler skyddade natur- och kulturområden, minskade utsläpp i luft och vatten och sanering av förorenad mark. Det är några av de regionala miljömål som länet ska nå till 2010.

Men för att klara det krävs pengar till nya tjänster och ny teknik.
Knappt en och en halv miljard kronor extra kom-mer länsstyrelsen, kommuner och företag att behöva under de åtta åren.
- Ska vi klara de här målen måste det till mer resurser för länet, säger Stig Hammarsten, länsstyrelsens miljövårdsdirektör.
Han förklarar att målen är en kompromiss mellan en önskelista och att nöja sig med det dagens resurser förmår.
Miljömålen tar sin utgångspunkt i de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen. Arbetsgrupper med politiker och företrädare för näringsliv och kommunala bolag har diskuterat fram målen, som sedan bearbetats efter remiss. De som Stig Hammarsten och Eva Brännlund, projektsekreterare, tror blir lättast att nå är bland andra naturvårdsmålen och påbörjandet av marksanering på två områden. Till de som kräver mycket hör att använda mindre olja och bensin och hålla kemikaliehalterna i miljön konstanta.
- För klimat och frisk luft är målen inte långtgående, men det är svårt att klara att bromsa till dagens nivå, säger Stig Hammarsten.
- Vi är ett av landets mest energiintensiva och transportberoende län, säger Eva Brännlund.
I målen för luften tas hänsyn till industrin, eftersom det inte är ekonomiskt rimligt med åtgärder.

880 miljoner
Länsstyrelsen har uppskattat vad det kostar att nå målen. Den behöver 880 miljoner kronor fram till 2010, kommunerna 260 och näringslivet 315. Reservatsarbete är den största posten, därefter kommer målen för klimat och luft, övergödning och odlingslandskapet.
Det behövs tio energirådgivare i länets kommuner, något som det finns bidrag för. Totalt beräknas kommunerna behöva 35 nya tjänster och länsstyrelsen sex. En minskad förbrukning av olja kostar näringslivet 100 miljoner kronor, minskade utsläpp av fosfor och svaveldioxid sammanlagt 170 miljoner kronor.
Eva Brännlund säger att när de i höst ska lägga upp arbetet för att nå målen så får de prioritera om, men att länsstyrelsen räknar med extra pengar av regeringen även om inget är beslutat.
- Vi har fått mer resurser till miljömålsuppföljningen, säger hon.
De flesta målen är mätbara, vilket skiljer dem från den tidigare handlingsplanen.
- På de mätbara hade vi relativt bra utfall. Men minst en tredjedel av målen gick inte att följa upp, säger Stig Hammarsten.
Han säger att det finns inbyggda konflikter i de nya målen. Kulturvården kan komma i konflikt med fisket utefter vattendrag och cellulosaindustrin har motsatt sig att minska fosforutsläppen med 20 procent på grund av kostnaderna.
Landstingets styrelse var eniga om målen, men moderaterna Patrik Norinder och Sigvard Ring reserverade sig mot det preciserade målet om att öka den ekologiska odlingen och djurhållningen.
ANNA BAGGE
026-15 96 47
anna.bagge_gd.se
Fotnot: Miljömålen finns utlagda på länsstyrelsens hemsida, www.x.lst.se.