Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Röde Börje ...och böljan den blå

Annons
Mycket kan sägas om Börje Wallén.

Kommunist, elektriker, flygare, dykare, fjällvandrare,fårfarmare, båtbyggare, körsångare, storpappa,teaterproducent men framförallt exhibitionist.

Exhibitionist. Så beskriver han sig själv.

Börje Wallén älskar att stå i rampljuset,att improvisera och få folk att skratta. Han gör nästanvad som helst för sin publik, till exempel slänger sigfrån scenen ut i kulisserna med rullskridskor på,fast han redan hunnit se att vaktmästaren glömt attlägga ut madrassen som han skulle landa på.

Det söndertrasade knät gör sig fortfarandepåmint och blir nog inte återställt förränefter en operation.

Börje Wallén har en ny roll nu i livet. Nu igen.

Han är teaterproducent. Den som sköter ruljansenför Skottes musikteater som före påsk hade premiärpå kabarén "Kliv av". Publiken jublade ståendemen GD:s recensent Sanna Wikström sågade föreställningen,ungefär vid fotknölarna.

Börje blev både snopen och arg, på publikensvägnar, är dom inte kloka som tycker att såntär kul, men reagerar på typiskt Wallénskt manér.Han skickade pressmeddelande till tidningen och lovade publikenpengarna tillbaka om den inte blev nöjd med underhållningen.

Vem är då denne Börje Wallén som dyktupp i så många skepnader under åren, som fackligtaktiv på Korsnäs, som kulturförkämpe, sommedverkande både i lustspel och allvarliga pjäser,som hängiven projektledare för arbetslösa ungdomar.Som vinkännare och krönikör. Och nu teaterproducent.

Själv hörde jag talas om Börje när jagflyttade hem till Gävle och Harkskär i början av80-talet.

Du vet väl vem röde Börje är, sa folk.Han med fåren i Bönan.

Jag frågar honom om fåren när vi mötsi hans hus i Bönan. Ett hus som berättar mycket om vemBörje är.

Tomten pryds av både hönshus, ett par dammar därdet tidigare gick ankor, en bro över en av dammarna, somser ut som tagen ur en tavla av Monet. I ett uthus finns en anläggningför pellets, som värmer huset.

Och en stor fin träbåt.

Den har stått på land nu i sex somrar. Planenär att den ska i sjön till sommaren. Den är i principklar för sjösättning. Botten är inplastad,den gamla kulmotorn utbytt mot en vanlig dieselmotor, däcketputsat och klart. Egentligen är det bara slutfinishen somsaknas.

Men kommer Börje att hinna?

Han ska ju fixa fasaden åt norr. Och han ska ivägtill Åre och skärmflyga. Sen är det teaterplanerna.Det blir något på Gerda-varvet i sommar också.

Men fåren då?

Jo, de var ett älskat projekt. Börje och Britt gilladeatt vara fårfarmare. De tog hand om ullen och en slaktarei Valbo skötte slakten.

Men den glädjen försvann med Tjernobyl. Dåblev köttet oätligt. Djuren fick slaktas och grävasner.

Och båten förresten. Den kan berätta en dramatiskhistoria. Det var den 6 september 1980 som familjen var påväg från Eggegrund, hem till Bönan. Svägerskanbörjade känna av sjösjukan, så hon fick styra.Det var tio personer ombord, flera barn, varav dottern Anna lågi en babykorg.

Plötsligt gick båten på grund utanförLövgrund. Blåsten hade fått henne ur kurs.

Börje hann fånga babykorgen i luften och hindraden från att åka i sjön.

Alla fick lämna båten som sedan sjönk underbärgning.

Dagen efter bärgades den från havsbotten och följandevår sjösattes hon igen.

Det var ett äventyr!

"Kan inte", det är ord som Börje har svårtför att uttala.

Det har faktiskt blivit något av hans livsdevis. Mankan allt man vill. Det insåg Börje redan som ung grabb.

- Jag fick väl en lidnersk knäpp, säger hanom insikten att begränsningar, det här med att intekunna, det är något som bara sitter i den egna hjärnan.Kan man frigöra sig från det så blir allt möjligt.Och det har blivit Börjes livshållning.

Han kan möjligtvis erkänna att han i börjankan vara osäker. Men att han ska lära sig om en stund.

Det är inte förvånande att Börje, medden inställningen, har både flygcertifikat, dykarcertifikatoch har börjat skärmflyga. Drömmen är attvandra i Nepal med hustrun Britt.

Det allra bästa han gjort i livet, säger han, äratt ha gift sig med Britt. Hon är Stockholmstjej och harfått upptäcka livet på landet, och ute i naturen,tack vare Börje.

Hon litar stenhårt på Börje.

Säger han hoppa, till exempel när de går mellanslussarna i Göta kanal, då hoppar Britt, ävenom det verkar vara långt från båtreling tillkajkant.

Det är speciellt en person som var viktig för Börjessjälvkänsla, då under tonåren. Det var en6-7 år äldre kamrat, som kom att bli Börjes mentor.Med honom pratade Börje om alla de stora frågorna,om meningen med livet. Nils-Erik Theander har nu fyllt 60 åroch de två träffas fortfarande och har utbyte av varann.

När blev han röd?

Och hur röd är han egentligen?

Svaret är, Börje är kommunist och marxist.Han var en gång med i KFML, det som blev SKP. Någonr-are har han aldrig varit.

Han tror stenhårt på kapitalismens sammanbrottoch ser tecken i tiden som pekar på att det är åtdet hållet vi går. Det kapitalistiska systemet hållerpå att braka samman. Det lider för närvarandeav elefantiasis. Politiker har inte längre något attsäga till om. Det är ekonomerna som styr. Politikernasysslar bara med dagsaktuella frågor. Visioner saknas helt.

Han är helt emot privatiseringar, speciellt närdet gäller gamla. Och han tycker det är fruktansvärtatt hans gamla mamma inte kan få en plats i äldreboendei Gävle, nu när hon inte klarar sig själv. Iställetär hon placerade på ett boende i Jättendal i Mellanfjärden,utanför Hudiksvall. Det blir det långt för barnenatt åka och hälsa på.

Börje är vinkännare.

Han har lagt undan extra fina viner i sin vinkällarenför speciella tillfällen.

De bästa vinerna kommer han att korka upp bådeår 2010 när vi har avvecklat kärnkraften i Sverigeoch den dagen vi lämnar EU. Han måste vara optimist.

En extra fin flaska öppnade han härom dagen. Detvar när äldsta dottern Sara ringde från Tromsö,där hon jobbar som sjuksköterska, och berättadeatt hon var med barn.

Börje ser fram emot att bli morfar . Den dagen hade Britthämtat en flaska fin champagne från källaren.

Britt, ja.

Henne träffade Börje under sina år i Stockholm.

Det här är Börjes bakgrund. Han är föddi Strömsbro. Pappa hade ett enmansåkeri, mamma varhemmafru men blev sedan hemsamarit. Familjen flyttade till Olsbacka,där Börje växte upp.

Han var en ivrig scout, gillade att vandra i fjällenoch upptäcka att man kunde klara sig, att kunna överleva,även under primitiva förhållanden. Det lärdehan sig även under lumpen.

För Britt blev det en helt ny värld när Börjetog med henne på fjällvandring.

Redan tidigt drömde Börje om att bli skådespelare,inspirerad av fru Nelson, som kommit hem från USA och sombodde inneboende hos familjen.

Han hade andra mer realistiska drömmar också, somatt köra bil som pappa.

Men första jobbet blev faktiskt hos konditori Chic påVästra vägen, hos konditor Jerry Falk. 14 år gammalblev Börje erbjuden jobb där, efter praktiken i åttan.

Men den unge konditorilärlingen ville prova pånågot annat och utbildade sig till elektriker vid dåvarandeyrkesskolan och fick jobb på Gävle elektriska.

Under lumpen började Börje få andra tankar.Då grubblade han mycket på varför vi ärhär på jorden. Han sökte sig till Stockholm ochfick jobb hos legendariske Gustaf Jonsson, på barnbyn Skå.Det här var 1967 och Börje tog del i det radikala politiskalivet med liv och lust. Han var med och ockuperade kårhuset,han räddade de hotade almarna och han sålde Gnistanutanför Systembolagen.

Han gick på vuxengymnasium och tog kompetens påtvå år med tanke på att bli socionom. Han jobbadepå Beckomberga och andra ställen.

Det var vid den här tiden som de stora institutionernalas ner, som Slagsta, ett hem för utvecklingsstördabarn. Istället placerades de i mindre hem och för ettsådant blev Börje föreståndare. Britt varföreståndare för ett annat hem. De träffadespå ett möte och blev ett par.

När första barnet kom började de leta efternågot eget, efter att ha bott kollektivt och i ett hyrthus i Sollentuna.

Det var då som de hittade huset i Bönan. Därbodde Alex Andersson, en 80-årig änkeman som insågatt det inte gick så bra att bo ensam i ett hus med torrdassoch pump på gården. Alex var känd för attvara kommunist och det var hans vilja att en arbetarfamilj skullefå köpa huset när han själv flyttade in tillstan.

Och så blev det. 1974 köpte Börje och Britthuset för 65 000 kronor.

Väl hemma i Gävle började Börje som elektrikerpå Korsnäs. Tillfälligt, trodde han. Men upptäcktetill sin förvåning att han trivdes bra på jobbet.Det var en bra arbetsplats med trevliga arbetskamrater och atthan fick åka Gävlebukten runt för att komma tilljobbet gjorde inget för en som varit van att pendla i Stockholm.

Där engagerade Börje sig i kulturfrågor.

Kultur har alltid intresserat honom. Han har alltid lästmycket böcker och han tycker att teater erbjuder ett av debästa sätten att beskriva samhället. Han boddeju i Stockholm när alla de fria teatergrupperna uppstod ochhär i Gävle engagerade han sig i Folkteatern men äveni Bomhus Nästa som amatörskådespelare.

Han sjöng i Concordiakören också.

Och som sagt, han älskar att stå på scenenoch få känna sig begåvad när han fårfolk att skratta.

Han vill vara med och uppleva saker. Och han vill göramycket. I några år ledde han projektet GävleAnamma och byggde med hjälp av ungdomarna upp en restaurangi SJ:s gamla verkstäder. Det var ett projekt där hanlade ner hela sin själ.

- Det var toppen. Jag fick vara storpappa för 50 ungar.De gav en enorm feed back, säger han.

Efter fyra år avvecklades projektet, i brist påpengar. Och Börje fick börja fundera över vad hanskulle göra av sitt eget liv.

Det blev en datakurs och med hjälp av de kunskapernaskissade han på ett projekt som han presenterade förSkottes musikteater. Det var våren 1999 och i den vevanblev han också erbjuden att vikariera för den personsom skötte administrationen. Han var då bådeproducent och administratör.

Nu har han bara ett jobb, producentens.

Och som vanligt är han full av entusiasm.

Det kamratgäng som 1983 kom till Gävle och bildadeSkottes är numera upplöst. Kvar av det gamla gängetär bara Karl Zerpe. En ny period är på gång.

- Det känns vow!

Säger Börje.

Själv är jag beredd att satsa en slant påatt båten inte kommer i sjön i år heller.

Mer läsning

Annons