Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Röj snö även för gående

Annons

I medierapporteringen om snö och halka står oftast bilisternas situation i blickfånget, skriver Liss- Britt Landén, Christian Juul och Kristian Jäderberg

Inom de närmaste veckorna kommer den första snön att falla.

Trots löften från kommunpolitikerna är risken stor att vi på många håll får se en repris på de senaste årens misslyckanden med att bekämpa snö och halka.

Personer med rullstol, cyklister eller fotgängare står sällan i fokus när problemen diskuteras, trots att dessa ofta drabbas värst. Vi vill nu uppmana kommunerna i Gävleborgs län att prioritera gång- och cykelbanor i vinterns snöröjningsarbete.

Snörika och kalla vintrar innebär inte bara lek och glädje, de skapar också hinder för framkomlighet i trafiken.

I medierapporteringen om snö och halka står oftast bilisternas situation i blickfånget. Det finns dock stora grupper som sällan uppmärksammas när det handlar om problem med snöröjning och halkbekämpning. Det är alla de som använder gång- och cykelvägar.

Drygt en miljon människor i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.

För denna grupp betyder snön och halkan ofta begränsad framkomlighet och risk för isolering i hemmet. Att komma iväg till fritidsaktiviteter eller göra sina dagliga inköp blir en stor utmaning. Att ge sig ut på oskottade och dåligt röjda gator och torg vintertid kan även sätta personer med funktionsnedsättning i mycket svåra situationer. Hindren de möter kan medföra att livsviktiga ärenden som att gå till läkare eller köpa livsmedel inte blir av eller blir direkt farliga att utföra.

En annan stor grupp som drabbas av bristande vinterunderhåll är cyklisterna. Intresset för att använda cykeln som transportmedel har ökat och nästan tio procent av svenskarnas huvudresor sker med cykel. Att skapa förutsättningar för fler att använda cykeln är bra för miljön, hälsan och dessutom minskar det trängseln på våra vägar.

Många är de som kräver mer resurser till vinterunderhåll av våra vägar.

Vi vill dock uppmana kommunpolitikerna i länet att lyfta blicken och skifta fokus från bilvägar och istället lägga krutet på att prioritera snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar. På detta sätt kan fler låta bilen stå istället för att köra korta sträckor, och kommunen ökar framkomligheten för alla som använder rullstol, cyklar eller går.

Att satsa på röjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor i Gävleborgs kommuner handlar inte om att särskilt gynna enskilda trafikslag eller grupper.

I stället är det en viktig insats för miljön, för människors hälsa och något som ger alla människor möjligheten till ett bra liv.

Inför vintern hoppas vi att framsynta kommunpolitiker väljer att sätta de som går eller använder hjälpmedel för att ta sig fram i första rummet.

Liss-Britt Landén

Christian Juul

Kristian Jäderberg

Mer läsning

Annons