Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rot-avdrag från A till Ö

Det har varit många frågetecken kring vilka regler som gäller för rot-avdraget - eller husavdraget som regeringen vill kalla det.

Det har varit många frågetecken kring vilka regler som gäller för rot-avdraget - eller husavdraget som regeringen vill kalla det. Men nu börjar det klarna. Här är hela listan i alfabetisk ordning för dig som ska renovera och vill ha skatteavdrag

Sedan tidigare är det känt att rot-avdraget blir en utvidgning av avdraget för hushållsnära tjänster. De nya sammanslagna avdraget kallas för husavdraget. Det maximala avdragsunderlaget (hushållnära+rot) är 100 000 kronor per person och beskattningsår. Det ger en skattereduktion på 50 000 kr per person och år. Är man två som äger ett hus blir avdraget alltså dubbelt så stort. Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den som gör avdraget måste också vara ägare eller innehavare av bostaden. I listan nedan kan du se vad som gäller för olika tjänster: 

A

ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.  ANLÄGGNINGSARBETEAnläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar omfattas inte av rätten till skattereduktion. ARKITEKTKOSTNADArbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion ARRENDERAD BOSTADSkattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas. B BADRUM Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum er rätt till skattereduktion. BADRUMSINREDNINGArbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion. BALKONG BOSTADSRÄTTArbetskostnad för nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostand för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion. BALKONG SMÅHUSArbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion. BERGVÄRMEArbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. BLANDAREArbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion. I promemorian anges att byte av vitvaror är ett arbete som ska ge skattereduktion.  BOSTAD I UTLANDETDen som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. BOSTADSRÄTTSFÖRNINGDen som innehar en lägenhet som upplåtits på grund av medlemsskap eller delägarskap i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Skattereduktion kan bara tillgodoräknas de enskilda bostadsrätthavarna och inte bostadsrättsföreningen som sådan. Skattereduktion medges endast för sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som är sådant som bostadsrättshavaren svarar för. Om bostadsrättsföreningens stadgar ålägger bostadsrättsinnehavaren ett mer omfattande underhållsansvar än så. dvs. även för åtgärder utanför lägenheten, innebär detta ändå inte att arbete utanför lägenheten omfattas.  BRASKAMINArbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.  BREDBANDArbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. BRUNNSBORRNINGArbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. BYGGLOVSHANDLINGARAdministrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte till skattereduktion. BYGGNAD PÅ OFRIGRUNDMan kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad. CCARPORTArbetskostnad för nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av carport till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den byggs ihop med huset.   D DRÄNERINGArbetskostnad för grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion. DÖRRAR I SMÅHUSArbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion. DÖRRAR I BOSTADSRÄTTArbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion. E EKONOMIBYGGNADArbetskostnader för reparation, underhåll samt om och tillbyggnad på byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion. ELANSLUTNINGArbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. ENERGIDEKLARATIONUpprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)Skattereduktion för ROT-arbeten medges på bostäder inom EES förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgiften eller statlig fastighetsskatt i Sverige.  F FASADTVÄTTArbetskostnad för fasadtvätt ger rätt till skattereduktion. FJÄRRVÄRME - SMÅHUSArbetskostnad för nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. FJÄRRVÄRME BOSTADSRÄTTBostadsrättsinnehavare får bara skattereduktion för arbetskostnader som är hänförliga till arbete i lägenheten. Nedgrävning och installation av fjärrvärme är inte ett arbete som utförs i bostadsrättsinnehavarens lägenhet varför skattereduktion inte medges. FRIGGEBODSkattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. FRITIDSHUSReparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.  FÖNSTER - SMÅHUSArbetskostnad för målning och byte av fönster i bostadsbyggnad berättigar till skattereduktion.  FÖNSTER BOSTADSRÄTTArbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av fönstren rätt till skattereduktion. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGOm försäkringsersättning har erhållits för ROT-arbete kan skattereduktion inte medges. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.  FÖRÄLDERS HUSHÅLLSkattereduktion för ROT-arbeten som utförts i förälders bostad ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns bostad.  G GARAGEArbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset. GRUND ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUNDArbetskostnader för åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion. GRÄSMATTAArbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion. H HALMTAKArbetskostnad för byte av halmtak ger rätt till skattereduktion. HISS I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGArbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion. HYRESGÄSTSkattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte. HÄNGRÄNNORArbetskostnad för rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion. I INFILTRATIONSANLÄGGNINGArbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. INSTALLATIONArbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.   J JORDVÄRMEArbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. K KAKELUGNArbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.  KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPArbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Om arbetet utförs av kommunen kan skattereduktion inte medges. KOMPLEMENTHUSArbetskostnad för nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan man få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.   KONVERTERIGSSTÖDKonverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges. KOOPERATIVA HYRESRÄTTERSkattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter. KRANARArbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.  KÖK Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden. Köksinredning anses som materialinköp.  L LARMArbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion. LUFTVÄRMEPUMPArbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. LÅS Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.  M MARKARBETEN INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion. MARKARBETEN STEN/PLATTLÄGGNINGArbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag MARKISERArbetskostnad för montering av markiser ger inte rätt till skattereduktion MÄTNINGSARBETENArbetskostnad för mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.   N NYBYGGNATIONNybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Fr.o.m. 1 juli 2009 gäller att skattereduktion för ROT-arbeten inte ges under första fem åren efter att ett småhus uppförts. NYBYGGNATION - VÄXTHUSArbetskostnad för att bygga ett växthus ger inte rätt till skattereduktion NYBYGGNAD RIVA ETT GAMLAT HUS OCH BYGGA ETT NYTTEtt nybyggt bostadshus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot får man skattereduktion för reparation, om- och tillbyggnad av ett gammalt bostadshus. Är det gamla bostadshuset så dåligt att det måste rivas och ett nytt uppförs, så får man inte skattereduktion. NÄRINGSBOSTADEn person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad.   O  P POOLArbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion. Q R  RADONArbetskostnad för att sanera radon i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till  skattereduktion.   S SANERINGArbetskostnad för sanering (rengöring) av bostad ger rätt till skattereduktion. SANERING HUSBOCKArbetskostnad för sanering av husbock ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byte av trävirke på grund av husbockens framfart ger rätt till skattereduktion. SANITETSPORSLINArbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion. SERVICE OCH REPARTIONERSkattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.  SKORSTENArbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion. SMÅHUSEtt småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen. SOTNINGArbetskostnad för sotning ger rätt till skattereduktion. STENSÄTTNINGArbetskostnad för stensättning ger inte rätt till skattereduktion.  STÄDNING - BYGGSTÄDNINGArbetskostnad för byggstädning ger rätt till skattereduktion.   T TAKPANNORArbetskostnaden för att tvätta takpannor, lägga ny eller byta ut befintlig beläggning berättigar till skattereduktion.  TIDSPERIODReglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.  TILLBYGGNADArbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.  TRAPPArbetskostnad för reparation eller utbyte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. TREKAMMARBRUNN AVLOPPArbetskostnaden för att gräva ner en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. U UTBYGGNAD FÖRRÅDArbetskostnad för att bygga ut redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion. VVASSTAKArbetskostnad för rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion. VATTENLEDNINGArbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. VEDSPIS REPARATION Arbetskostnad för reparation eller montering av vedspis ger rätt till skattereduktion. VÄRMEArbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. VÄRMEPANNAArbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion.. VÄRMEPUMPArbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.   X  Y Z  Å  Ä ÄGAREMed ägare avses även tomträttsinnehavare. ÄGARFÖRHÅLLANDEEnligt skattelagsstiftningen är man ägare från och med köpekontraktsdatum. Tidpunkten för lagfarten saknar betydelse i det här fallet.. Enligt föreslagna regler måste den sökande vara ägare till småhuset när reparationen påbörjas för att vara berättigad till skattereduktion. Är personen inte lagfaren ägare styrker man sitt ägande genom kopia av köpekontraktet eller gåvobrevet. Det är endast dessa handlingar som styrker ägarförhållandet, om lagfart ännu inte beviljats.  Ö  Källa: Skatteverket PRIVATA AFFÄRER