Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så här vill kommunen se det nya bostadsområdet i Hemlingby

Buller kan bli ett problem för de drygt 400 bostäder som planeras i den första etappen av utbyggnaden av Hemlingby.
Den hotade kärlväxten ryl ska skyddas, men Gästrikeleden får maka på sig.

Det framgör att förslaget till detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden föreslås skicka ut för synpunkter.

Som GD tidigare berättat vill kommunen bygga ett nytt bostadsområde mellan Hemlingby köpcentrum och friluftsområdet. Det är den första av två etapper som detaljplaneförslaget gäller.

Läs mer: Nytt bostadsområde i Hemlingby

Intill en låg- och mellanstadieskola med sporthall ligger flerfamiljhus med tre eller fyra våningar samt även rad- och parhus. I närheten ligger också en gruppbostad och ett äldreboende. En bit bort ligger villor, fördelade i tre grupper.

Området ligger nära mycket trafikerade vägar, men de flesta husen bedöms få bullernivåer under gränsvärdena. I de fall bullervärdena bedöms bli högre än tillåtet får flerfamiljshus och uteplatser placeras med hänsyn till detta så att de klarar gränsvärdena. Husen behöver också mer än standardisolering och man kan komma att behöva skärma av uteplatser och skolgården. Bullret ska utredas mer.

Den ökade trafiken gör att det behövs utbyggda och nya rondeller samt gång- och cykelvägar.

Den sällsynta, rödlistade vintergröna riset ryl växer i en gles tallskog och den ska sparas för att skydda den lingonliknande växten. Däremot måste Gästrikeleden dras om, utanför området, för att detaljplanen ska kunna genomföras.

En torpgrund och ett röjningsröse får stryka på foten, övriga fornlämningar blir kvar. Hemlingbybäcken rinner rakt genom området och man föreslår att strandskyddet tas bort.

I den södra delen är det hög risk för radon, vilket man ska ta hänsyn till när man bygger. Särskilda hänsyn ska också tas vid dagvattenhantering, så att de skyfall som väntas i klimatförändringarnas spår inte ska orsaka stora översvämningar.

Samhällsbyggnadsnämnden ska på sitt novembermöte ta ställning till om förslaget är färdigt att skickas ut på samråd så att berörda får tycka till.