Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så mycket kostar det att flytta pensionen

Att flytta dina pensionspengar från en traditionell försäkring till en fondförsäkring kan bli en dyr affär.

Att flytta dina pensionspengar från en traditionell försäkring till en fondförsäkring kan bli en dyr affär. I vissa fall kan du nämligen inte flytta med dig allt kapital.

Att flytta pengar från en traditionell försäkring till en fondförsäkring kan vara krångligt och dyrt. Olika villkor gäller för olika försäkringar och ibland går det inte alls att flytta kapitalet.

Det är flytträtt på kapitalet i alla privata pensionsförsäkringar, men oftast inte för gamla tjänstepensionsförsäkringar tecknade före 1 januari 2005.

Inom vissa avtalsområden finns dock flytträtt även på gamla tjänstepensionsförsäkringar, som till exempel privatanställda tjänstemän (ITP) och statsanställda (PA 03).

Tre typer av avgifter

Flytt inom ett bolag är kostnadsfritt hos många bolag. Dyrare blir det om man flyttar kapitalet till ett annat bolag.

Livbolagen tar ut tre typer av avgifter vid flytt. Dels tar de ut en fast flyttavgift som varierar från bolag till bolag. Dels tar de ut avgift på det samlade kapitalet. Avgiften kan variera från 1-4 procent av kapitalet.

Vissa ömsesidiga bolag minskar också värdet på försäkringskapitalet när bolaget är underkonsoliderat. Det vill säga när värdet på tillgångarna är mindre än vad som utlovats i värdebeskeden till spararna.

Här nedan ser du vad som gäller för ditt bolag:

Folksam Liv

Att flytta pengarna från Folksam Liv till ett annat bolag kostar en hel del.

Det är ingen avgift att flytta kapitalet internt inom Folksam, men vi reducerar värdet på försäkringen om konsolideringsnivån är lägre än 104. Nu är den 101 och därför tar vi tre procent av kapitalet vid en flytt, säger Fredrik Hammargren på Folksam Liv.

Bolaget tar också ut en administrativ avgift på 700 kr och en avgift för startkostnader för försäkringen, som är på 2 procent av försäkringskapitalet under det andra till femte försäkringsåret och 1 procent av kapitalet tas ut för år 6 till 10 som du haft försäkringen.

Länsförsäkringar Liv

Att flytta pengar inom Länsförsäkringar kostar inget. Flytt till annat livbolag kostar 500 kr och 1 till 5 procent på kapitalet. Flytt gäller bara de försäkringar som nytecknas och inte under första året. Utöver detta kan kapitalet minskas om bolaget är underkonsoliderat.

Länsförsäkringar Liv minskar återbäringsdelen i pensionskapitalet i samband med flytt om den kollektiva konsolideringen understiger 100 procent, säger Torbjörn Swallander, chef för Privat pension på Länsförsäkringar.

Eftersom den kollektiva konsolideringen är på 105 procent, minskas inte kapitalet i försäkringen vid flytt. 

SEB Tryggliv Gamla

SEB Tryggliv Gamla är stängt för nyteckning sedan 1997 och det går inte att flytta pengar från bolaget, med undantag för ITPK-försäkringar (privatanställda tjänstemän). Du får inte med allt kapital eftersom värdet på bolagets tillgångar sjunkit. Bolagets kollektiva konsolideringsnivå är på 85 procent och pensionskapitalet sänks därför vid flytt för att motsvara försäkringens marknadsvärde.

När den kollektiva konsolideringsnivån understiger 100 procent så innebär marknadsvärdesanpassning att 95 procent av pensionskapitalet utbetalas efter avdrag för kollektiv konsolidering. Pensionskapitalet sänks med 19 procent, säger Harald Nöjd, aktuarie på SEB Tryggliv.

Det går att flytta sin fondförsäkring i SEB Tryggliv nya, men det är en flyttavgift på 1000 kr och det tas ut en avgift på 2 procent av kapitalet under år två till fem som du haft försäkringen.

KPA Pension

KPA Pension gör en automatisk justering av pensionskapitalet på försäkringarna en gång i kvartalet efter bolagets avkastning. Det fungerar ungefär som en fond, men har en garanterad pensionsnivå. Därför blir det ingen minskning av kapitalet vid en flytt. 

Tjänstepensionen i KAP-KL går inte att flytta, men för privata försäkringar så tar vi ut 700 kr i flyttavgift och för ITPK:n 500 kr, säger Birgitta Hammarström, presschef på KPA Pension.

Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv gör heller ingen nedskrivning av kapitalet i försäkringen vid en flytt eftersom värdet på försäkringen följer direkt hur avkastningen är på bolagets portfölj.

Det är kostnadsfritt att flytta inom Handelsbanken. Vi räknar då fram det värdet på försäkringen. Att flytta till ett annat bolag kostar 1 procent av kapitalet, eller lägst fem hundra kronor, säger Jan Larsson, vice vd på Handelsbanken Liv.

SPP, Nordea och Swedbank

Samma regler som för Handelsbanken gäller för flytt inom och från SPP.

Flytt inom SPP kostar inget, men vid flytt till annat bolag tar vi ut en avgift på 1 procent av kapitalet, men minst 500 kr, säger Rickard Wessman, tf informationschef på SPP.

Nordea Pension tillämpar samma regler som Handelsbanken och SPP vid flytt. Det är kostnadsfritt att flytta inom bolaget, men en avgift tas på 1 procent av kapitalet.

Swedbank försäkring tar ut en flyttavgift för sina pensionsprodukter på 500 kronor. För upphandlad avtalspension ITP, SAF-LO och FTP är avgiften 150 kr. Vid flytt från traditionell pensionsförsäkring till fondförsäkring inom Swedbank Försäkring tas ingen flyttavgift ut.

Skandia Liv och AMF

Se separat artikel på http://www.privataaffarer.se/pension/200903/dyrt-gora-som-skeberg/index.xml 

Tänk på detta

Vad ska man tänka på innan en flytt?

Det är viktigt att ta reda på vad jag får med mig när jag flyttar. Kanske får jag inte med mig hela beloppet. Du ska titta noga på avgifterna där jag är och dit jag flyttar. Vad vinner jag och vad förlorar jag på en flytt, säger Eva Adolphson, pensionsekonom hos Alecta.

Hon tycker att man ska begära att få försäkringsvillkoren nedskrivna.

Be att få försäkringsvillkoren i ett mail och ställ många frågor. Det handlar om mycket pengar, ditt levebröd på ålderns höst, säger Eva Adolphson.

Det är också viktigt att jämföra försäkringsskyddet i försäkringarna.

Vad har jag för skydd och vad får jag för skydd. Hur ser efterlevandeskyddet ut vid dödsfall? Kanske måste du göra en ny hälsoprövning i det bolag som hon flyttar till, säger hon.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER