Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler unga i fas 3

/

Allt fler unga hamnar i fas 3. I Gävleborg har antalet trefaldigats på bara ett halvår och i landet som helhet har det fördubblats.

– Vi är givetvis väldigt oroliga över att det har ökat så mycket, säger Petra Jansson, ansvarig för ungdomsfrågor på Arbetsförmedlingen.

Annons

I februari var 279 svenskar under 25 år sysselsatta inom fas 3, eller sysselsättningsfasen som det numera kallas. För Gävleborg var siffran 23, med klar tyngdpunkt på Gästrikland och framför allt Gävle.

Fortfarande relativt små tal men om man tittar på utvecklingen i procent så handlar det ändå om dramatiska förändringar på kort tid.

På bara ett halvår har antalet unga i sysselsättningsfasen ökat med 113 procent i landet och med 188 procent i Gävleborg.

En möjlig förklaring är att det tar tid för respektive individ att ta sig igenom först jobbgarantin för unga och sedan den ordinarie jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, där sysselsättningsfasen utgör den sista delen. Många har varit inne i systemet av olika åtgärder och ”garantier” i flera år innan de når sysselsättningsfasen.

Detta gör också prognosen för framtiden ser mörk ut, även om det totala antalet ungdomar i JOB minskat något det senaste året.

Enligt Petra Jansson var det aldrig meningen att personer under 25 skulle in i fas 3/sysselsättningsfasen över huvud taget. Exakt vad det är som gör att allt fler ändå kommer just dit ska hon nu försöka ta reda på i en snabbutredning.

– Jag har börjat titta på vilka människor det är som hamnar i sysselsättningsfasen, saknar de gymnasie- eller grundskola och är det därför de inte kommer ut? Gör vi rätt insatser och skulle vi kunna göra mer? Det är sådana saker vi inte vet men vill ta reda på. Sedan får vi se om det behöver göras en större utredning i slutet, säger hon.

Det finns studier som visar att den som inte kommer in på arbetsmarknaden i unga år också löper större risk för framtida utanförskap. Därför behövs insatser, menar Petra Jansson.

Även i Gävleborg har Arbetsförmedlingen insett situationens allvar.

– Vi har bestämt oss för att vi ska göra allt för att inte unga ska hamna i fas 3, säger Charlotte Palmborg, chef på Arbetsförmedlingen i länet.

Det handlar bland annat om att jobba mer intensivt mot arbetsgivare – att informera mer om olika stödformer och andra lösningar som kan underlätta för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa, enligt Charlotte Palmborg.

Arbetsförmedlingen har fått utökade resurser men också större ansvar i och med etableringsreformen från 2010, som innebar att ansvaret för etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar lades på Arbetsförmedlingen.

Charlotte Palmborg menar att en del av förklaringen till att fler unga landat i fas 3 finns där.

– Det har gjort att vi fått svårare grupper och det gör att det tar längre tid eftersom vi har fler parter att samarbeta med för att få till något bra.

Mer läsning

Annons