Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En halv miljon till utemiljön

Föräldrar med barn i Sandvikens förskolor och fritidshem är nöjda. Men det finns ett missnöje med förskolornas utemiljöer.
Något som nu rättas till.

Annons

För att få en bild av hur föräldrar till barn i förskola och på fritidshem i Sandviken ser på verksamheterna, har en enkät skickats ut till dem. Sammanlagt har 1 746 av de tillfrågade svarat på enkäten.

Förskolebarnens föräldrar är enligt sammanställningen som Kunskapskontoret har gjort i stort sett nöjda med verksamheten, undantaget utemiljön.

Anita Persson som är förskolechef i kommunen berättar att de har gjort en genomgång av alla förskolors utemiljö tillsammans med Tekniska kontoret och Sandviken Hus.

Allt som är en säkerhetsrisk, till exempel lekredskap som kan skada barnen, har sedan tagits bort.

Hon menar att enkäten har varit till hjälp för att se vad föräldrarna har för synpunkter.

– Vi har tittat på vilka skolgårdar som är i störst behov av nya lekredskap. Generellt är förskolornas utemiljöer dåliga. Det finns ett stort behov av att förbättra dem. Det är mycket som är gammalt och slitet och där vi har plockat bort farliga redskap ska vi sätta upp nya, säger hon.

Anita Persson kommer under veckan att meddela de förskolor vars utemiljö ska renoveras.

Under nästa vecka ska hon meddela Tekniska kontoret och Sandviken Hus och sedan kommer arbetet att sätta igång.

– Vi har en budget på 500 000 kronor till det här. Det är inte så mycket som vi skulle vilja ha, därför måste vi prioritera. Men i förra budgeten hade förskolorna och skolorna samma summa att dela på, säger hon.

Föräldrar till barn på fritidshemmen har också svarat positivt.

Speciellt när det gäller utveckling och lärande samt förmågan att använda datorer.

Däremot är det inte lika positivt när det gäller fritidshemmens arbete med att motverka fördomar.

Ändå framkommer det att många föräldrar ser verksamheten som trygg och att man har förtroende för personalen och att det är ett bra bemötande.

Mer läsning

Annons