Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturskydd ger klirr till skogsägare

Två skogsägare söder om Årsunda drar tillsammans in över två miljoner kronor när delar av deras mark klassas som biotopskyddsområde.

Annons

När livsmiljöer som har stor betydelse för vissa växt- och djurarter bara påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap finns en möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade biotopskyddsområden.

För den som väljer att upplåta mark till ett biotopskyddsområde betalar staten genom Skogsstyrelsen ut markens marknadsvärde, plus 25 procent. Fram till 2010 hade över 6 000 biotopskyddsområden bildats i Sverige och totalt har en miljard kronor betalats ut till markägarna.

I slutet av oktober fattades beslut om två nya områden söder om Årsunda och där ersätts skogsägarna med 1,6 miljoner kronor, för nio hektar, respektive 600 000 kronor för tre hektar.

I gengäld förlorar markägaren rätten att bruka skogen och han/hon har heller inte rätt att göra inverkan i form av exempelvis markberedning, dikning, byggande av väg eller annat som kan skada naturmiljön.

Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller förbud för varje område.

Äganderätt och jakträtt påverkas inte.

– Syftet med biotopskyddsområdena är att bevara den biologiska mångfalden. Vi har inte mycket äldre skog kvar, säger Lena Samuelsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

När det gäller de nya områdena söder om Årsunda rör det sig om ”äldre naturskogsartad skog”.

– Då är det normalt skog som är över 130 år, naturskog som inte är planterad och som har föryngrat sig naturligt, säger Lena Samuelsson.

Mer läsning

Annons