Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sandvikens miljöprogram slutfört

SANDVIKEN
Med två biobränsleanläggningar, i Österfärnebo och Storvik, minskar koldioxidutsläppen i Sandvikens kommun med drygt 3 000 ton.

Annons
Med Fiskängstjärnens dagvattenanläggning beräknas utsläppen till Storsjön årligen minska med 190 kg fosfor, 560 kg kväve och 220 kg metaller. De fem projekt som genomförts för att minska miljöbelastningen har kostat drygt 35 miljoner kronor varav staten bidragit med 9,5 miljoner kronor.
Nu slutredovisar Sandvikens kommun sitt lokala investeringsprogram, LIP, till miljödepartementet. Projekt som genomförts för att på olika sätt minska miljöbelastningarna.
Största projektet, som kostat drygt 19 miljoner kronor, har varit utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Storvik och ett byte av den gasoleldade panncentralen till en pelletseldad. Långsiktigt innebär bytet att tre arbetstillfällen skapats och att koldioxidutsläppen minskar med närmare 2 500 ton årligen.

Minskat utsläpp
Även den privatägda värmeanläggningen i Österfärnebo innebär ett kraftigt minskat koldioxidutsläpp på över 1 000 ton då 270 kubikmeter olja ersätts med flis. Den totala investeringen uppskattas till knappt tio miljoner kronor.
Smultronbackens bostadsområde, 288 lägenheter i 23 hus, har sparat energi genom tilläggsisolering. Belysningen i trapphusen har ändrats till att bara tändas när någon vistas där i stället för att vara konstant tänt. Även ventilationssystemet har förändrats för att spara energi, allt till en kostnad på 2,5 miljoner kronor.
Storsjöns övergödning som ger onaturligt stora algblomningar sommartid är ett problem. Här har dagvattnet från Sandviken stått för en del av utsläppen av fosfor, kväve och även tungmetaller. Genom den nya dagvattenanläggningen i Fiskängstjärn kan vattnet stoppas upp och då hinner gödningsämnen och även tungmetaller sjunka till botten. I projektet som blev klart i våras har kommunen investerat drygt 3,7 miljoner kronor.
ULF GRANSTRÖM