Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ser du någon ljusning, direktörn?

Annons
Ericsson avskedar. Korsnäs avskedar. Sandvikdrar ner och inför fyradagarsvecka i Gimo.

Men vad händer i Sandviken? Hur ser Sandvik och Sandvikenut om tio år? Behöver vi känna oro?

Det var bland annat för att få svar på dessafrågor som jag stämde träff med Clas ÅkeHedström, vd för Sandvik. En man som nyligen fick berömav ansedda ekonomitidningen Financial Times. Där tror manatt företaget och dess vd kommer att klara den ekonomiskakrisen bra.

- Visst är det roligt att vi får beröm. Specielltför de anställda, säger Clas Åke Hedströmmed en försynthet som känns alldeles naturlig.

Han säger dessutom, med tanke på den pågåendekrisen, att kriser brukar komma med ungefär tio årsintervall. Han var med 71-72. Han var med 81-82. Värre vardet i början av 90-talet. Då var det nedåt både91, 92 och 93. Nu är vi där igen och egentligen bordevi inte ha hamnat där, säger Clas Åke.

Det fanns förhoppningar om att man skulle kunna avvärjakonjunkturnedgångar, tack vare den globala ekonomin ochmed hjälp av mer samordnade centralbanker som kunde arbetamed ränteinstrumentet.

Men så inträffar den 11 september, vid en tidpunktnär konjunkturen svajar. Och människors liv påverkas.I USA är det många som nu skjuter upp bilbytet, sominte köper ny frys eller åker på turistresa ochsom ser pensionspengarna, placerade i aktier och fonder, krympa.Då blir man försiktig.

Det som händer i USA drabbar även oss.

Hur konjunkturen utvecklas i Sverige påverkar dock Sandvikmindre än händelser i världen. Bara fem procentav företagets försäljning sker på den svenskamarknaden.

Sandvik är känsligt för den internationellakonjunkturen, främst vad som händer i USA, i EU, därefterAsien, framför allt Japan. Och där kan man kännaoro. Där pekar alla kurvor åt fel håll. I Japanär tillväxten negativ och även USA erkänneratt man nu har en recession.

- När jag och andra läser konjunkturutvecklingenhoppar vi nästan över Sverige, säger Clas Åke.

Förhoppningen var att när USA gick ner skulle Europaloketta vid och dra. Men det visade sig vara dåligt med kol.

Det som nu krävs är andra medel. Lägre räntor,lägre skatter. Och att regeringar satsar till exempel påinfrastrukturer för att stimulera ekonomin.

Sandvik är ett företag med snart 140 år pånacken och historiens vingslag känns trygga när jaggår upp för marmortrappan i det pampiga huvudkontoreti Sandviken där vd har sitt kontor. På väggarnahänger Clas Åke Hedströms företrädare.De äldre målade i olja, till synes välmåendeoch många med väl tilltagna magar.

Här finns både tradition och framsynthet.

Typiskt är, säger Clas Åke, att när pionjären,konsul Göran Fredrik Göransson lyckats med Bessemermetodenoch skulle testa sin produkt så styrde han inte kosan tillStockholm eller Göteborg. Han åkte till Sheffield,Hamburg och Hannover för att se om det gick att görainternationella affärer direkt.

Men här finns ett dilemma. Att Sandvik ligger i Sandvikenhar har både för- och nackdelar.

För Sandvikens del är det en ödesmättadgemenskap.

Går det dåligt för Sandvik drabbar det Sandvikenoerhört hårt. Och även Gävle eftersom mångaanställda pendlar från Gävle.

Och tänk om företaget skulle flytta?

- Vi ligger i utkanten av världen. Ur affärssynpunktär det ingen fördel, bekräftar Clas Åke Hedströmsom räknat ut hur mycket arbetstid han förlorar varjeår genom att behöva ta sig från Sandviken tillArlanda.

Flera veckor, faktiskt.

Men han utnyttjar tiden effektivt. När han landar påArlanda väntar en portfölj med den viktigaste postenoch de mest angelägna papperen. Han hinner gå igenärendena innan bilen är framme i Sandviken.

Det hade varit mer effektivt om huvudkontoret hade legat itill exempel Frankfurt.

- Vi finns här, det kan vi inte ändra på.Investeringarna är gjorda och det är en fördelnu som då att huvudkontoret är nära verksamheten.Det är lika positivt för oss som för konsul Göranssonatt höra slamret från verket. När vi fårbesökare kan vi visa att här finns både det modernaoch det gamla, det historiska och det utvecklingsmässiga.

Så vem är Clas Åke Hedström. Vilka värderingarhar han med sig hemifrån?

Han är en brukspojke, uppvuxen på ett litet brukmed betydligt äldre historia än Sandviken. I dag ärbruket från 1600-talet så gott som nedlagt och ortenhar blivit en sovstad för pendlare till Flen och Eskilstuna.

Pappa var målare, mamma för det mesta hemmafru.Pappan hade också en del kommunalpolitiska uppdrag och påkvällarna jobbade han extra med att räkna ut ackordför sina arbetskamrater.

Clas Åke började i B-skola, där tvåårskurser läste parallellt. Till realskolan i Flenåkte han buss i fyra år och till gymnasiet i Eskilstunablev det buss i tre år.

"Gör rätt för dig. Se till att inte ha skulder.Engagera dig. Var inte rädd för att jobba. Var ärligoch uppriktig."

Det var de värderingar han fick med sig hemifrån.Och han säger att uppväxtmiljön var värdefull.Där fick grabben, som skulle komma att göra en imponerandeklassresa sin syn på samhället. Han såg och hördevad folk pratade om.

Han fick också med sig en pragmatisk, positiv livshållning.Den som gör att man ser en flaska som halvfull iställethalvtom, där man ser möjligheter istället förproblem, även om man förstår att problemen finns.

Visst har det präglat mig. Jag är resultatinriktadoch gillar att sätta upp mål.

Clas Åke Hedström började arbeta påSandvik direkt efter sin civilingenjörsexamen vid KTH i Stockholmoch tjänstgjorde i Västberg, Gimo och Stockholm innanhan 1976 flyttade till Sandviken. Han imponerades av det storakulturutbudet i Sandviken, speciellt på musikområdet.Inte minst körsång, för då var Sven-ErikDamm aktiv med sina många körer.

Clas Åkes syster är utbildad sångerska ochundervisar även i Stockholm. Det var tack vare systern somdet kom ett piano till familjen men eftersom systern var tre åryngre kom pianospelandet litet sent i Clas Åkes liv. Hanlärde sig dock att klinka.

Han är också en intresserad lyssnare av bred musik,från musikal till opera.

Hur ska man sköta ett företag på bästasätt? Clas Åke var med på 70-talet när allverksamhet skulle styras genom planeringssamtal. Det tyckte haninte om utan ändrade det hela till målsamtal.

Kanske har den inställningen med hans tävlingsinstinktatt göra.

Som ledare har han tagit med sig erfarenheter från idrottensvärld. Visst sysslade han med individuella sporter, inomfriidrotten. Men det som gav erfarenheter var lagidrotter, sombandy och fotboll.

Han är helt enkelt en lagspelare och säger att hanfungerar bättre i en liten grupp än i en stor.

En grupp, även om den bara består av tvåpersoner, kan skapa stor styrka, om man är överens omett gemensamt mål. Gärna kvantitativa målsättningarsom man kan mäta.

Konsensus, alltså att vara överens, är ocksåett ord som ligger bra i hans mun. Då talar man om åtagande,inte åligganden och får målmedvetna medarbetare.

Clas Åke Hedström berättar om de fyra olikasätt att leda som han tillämpar. Mellan att ge orderoch delegera finns två andra stadier och de tillämpasi olika sammanhang. Den helt oerfarne nyanställde kan behövafå order medan den rutinerade och erfarne kan betros medatt chefen delegerar. Där emellan ligger att sälja sinaidéer till den anställde och slutligen det fjärdesättet, som bara innebär att man deltar.

Kanske är det här typiskt svenskt, undrar jag ochtänker på länder som USA och England med ett auktoritärtledarskap. Det är Clas Åke synnerligen medveten om.Hans företag har omkring 35 000 anställda vid 200 bolagi 130 länder.

Vad är roligast med att vara vd?

Mer läsning

Annons