Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjömanshuset

Annons
inrättades 1754 med uppgift att betalaunderstöd till sjuka och gamla sjömän och sjömansänkor.Alla sjömän registrerades därför i Sjömanshuset,som bland annat också förmedlade anställningar.Medel uttogs genom avgifter av redare och sjömän, insamlingaroch kollekter. Dessa hade tidigare förvaltats och utdelatsgenom Stockholms sjömanshus. Sjömanshuset i Gävlevar det tredje i landet.
När pension för sjömän infördes 1854skötte sjömanshusen ansökningar och utbetalningar.Föreståndaren med bisittare examinerade blivande skeppareoch styrmän i bland annat navigation innan Navigationsskolan startade. Till den lämnade Sjömanshusetsedan ekonomiska bidrag, och skolans första direktion 1841var identisk med Sjömanshusets.
Sjömanshuset förvaltade även olika fonder förhjälp till skeppsbrutna och skadade sjömän. Föreståndarenskötte arbetet i sitt hem fram till 1872 då man fickkontor i Tullhuset, medan understöden efter 1840 betalades uti rådhuset en gång om året.
Sjömanshuset lämnade också ekonomiska bidragtill upprensningar av farleder in till Gävle hamn. Sjömanshusenhar även varit remissinstanser för lagförslag rörandesjömän. De flesta av Gävles redarfamiljer har representeratsi Sjömanshusets direktion genom flera generationer.
Donationer för ett sjömanshem i Gävle lämnades till Sjömanshuset,och 1869 kunde det öppnas. Direktionen för Gävlesjömanshus höll sitt sista sammanträde i juni 1961eftersom landets alla sjömanshus senare samma år skulleförstatligas och slås ihop med sjömansförmedlingarna.Lindgren, J.V: Sjömanshuset i Gefle 1754-1900, historik.