Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skapa ett Europeiskt FBI

Johan Pehrson, FP, och Olle Schmidt, FP,

om en brottslighet som utnyttjar nationsgränser...

Undersökningar om vad medborgarna vill ha ut av EU-samarbetet visar att kampen mot brottsligheten är prioriterad. Det är en logisk konsekvens av en ökad medvetenhet om att friheten och öppenheten i vårt Europa kan missbrukas av kriminella. Brott kan begås i det land där det ger lägst straff eller så begår man brott i ett land och gömmer sig i ett annat.

Tanken att alla medborgare i EU ska få resa fritt är viktig, men lika viktigt är att vi inte underlättar för brottsligheten att göra detsamma. Därför måste även polis och åklagare i olika länder kunna samarbeta effektivt utan övermäktig byråkrati. Brottslighet med förgreningar i många olika länder är ett problem som blir allt större, både i Sverige och i andra EU-länder. Mänsklig slavhandel, narkotikasmuggling, organhandel och terrorism är exempel på internationell kriminalitet som bedrivs med maffiametoder.

Barnpornografi och penningtvätt är andra exempel på grov brottslighet där nationsgränser saknar betydelse.

Under det svenska ordförandeskapet i EU kommer vi att ta fram det så kallade Stockholmsprogram för att driva på för bland annat en mer effektiv brottsbekämpning i Europa.

Det är viktigt att samarbetet bättre än idag balanserar vårt intresse för en effektiv brottsbekämpning med åtgärder för att garantera rättigheter för den enskilde. Den enskildes vardag ska stå i fokus och då särskilt de mest utsatta som barn, brottsoffer, offer för människohandel. De drar mest nytta av framstegen på rättsområdet i EU.

Utbyte av information mellan polismyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter är en förutsättning för att framgångsrikt kunna förebygga, upptäcka och utreda brott. Det handlar bland annat om tillgänglighet till rätt information, i rätt tid på rätt plats.

Folkpartiet vill att polis, tull och åklagare i medlemsländerna ska få större möjligheter att samarbeta och utbyta information över gränserna, även med länder utanför EU. För Sverige är det särskilt viktigt med en tät samverkan med övriga länder i Norden och runt Östersjön, särskilt i Öresundsregionen som är vår port till kontinenten. Men för att den organiserade brottsligheten ska kunna stoppas måste EU tillföras resurser och kapacitet för att bekämpa brott där flera länder är inblandade.

Vi vill skapa ett europeiskt FBI, vilket innebär att polisbyrån Europol ska utvecklas till en europeisk polismyndighet som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade. En europeisk polisstyrka med operativa befogenheter skulle också kunna bistå medlemsländernas polis vid behov. Vi anser också att åklagarsamarbetet Eurojust bör utvecklas till en europeisk åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt.

Vi måste också ta krafttag mot människohandel och barnsexbrott. EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer för människohandel och i länder där barn utsätts för övergrepp. Stöd till frivilligorganisationer som skyddar brottsoffer är centralt.

Kriminaliteten brer ut sig. Att stänga gränserna är dock inget alternativ. I stället krävs att vi samarbetar och tänker nytt för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Här har det europeiska samarbetet en nyckelroll. Folkpartiet kommer att driva på för en verkningsfull europeisk brottsbekämpning.

Johan Pehrson, FP,

rättspolitisk talesperson

Olle Schmidt, FP,

Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel